Welke nieuwe onderzoeken start de Rekenkamer Rotterdam in 2023?

Onderzoeksprogramma 2023

Het volledige onderzoeksprogramma van de Rekenkamer Rotterdam en de vijf overige rekenkamer vindt u hier.

Voor het onderzoek wat al wordt uitgevoerd zijn onderzoeksopzetten gemaakt. Deze onderzoeksopzetten vindt u hieronder.

Lopend onderzoek:

opzet synthese woonvisie

Er is een landelijk tekort aan woningen en in onze regio is dit niet anders. Volgens de grondwet moet de overheid zich bezighouden met de “bevordering van voldoende woongelegenheid”. Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij de uitvoering van deze taak….

bekijk onderzoek

onderzoek integriteit

Eind 2020 heeft de Rotterdamse gemeenteraad ons gevraagd om onderzoek te doen naar integriteit en ongewenst gedrag. Dit omvat onder andere pesten, diefstal, misbruik van informatie, belangenverstrengeling, maar ook discriminatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek richt zich op het…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet groene buitenruimte

Veel Nederlandse gemeenten zijn bezig met vergroening. Net als in andere grote steden in Nederland staat de groene buitenruimte in Rotterdam onder druk door opgaven op het gebied van onder andere woningbouw, infrastructuur, bedrijvigheid en evenementen. Voldoende en goed onderhouden…

bekijk onderzoek

opzet vervolgonderzoek algoritmes

In 2021 publiceerde de Rekenkamer Rotterdam het rapport ‘Gekleurde technologie’. Het onderzoek maakte duidelijk dat de gemeente Rotterdam op dat moment onvoldoende zicht had op de aard en het gebruik van algoritmes binnen de organisatie. Ook werd geconcludeerd dat de…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet woonvisie Capelle aan den IJssel

Nederland kampt al enige jaren met een groeiend tekort aan woningen, in het bijzonder in de Randstad. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is een bouwproductie van 75.000 woningen per jaar nodig om de woningnood het hoofd te bieden. Ook…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet subsidies Krimpen aan den IJssel

onderzoeksopzet subsidies Gemeenten besteden veel taken uit aan andere partijen. Het gaat daarbij niet alleen om ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de gemeentelijke organisatie zelf, maar ook om (onderdelen van) belangrijke maatschappelijke taken voor de inwoners. Een van de manieren…

bekijk onderzoek