onafhankelijk onderzoek voor Rotterdam en regio

De Rekenkamer Rotterdam draagt door interdisciplinair onderzoek en beleidsevaluatie bij aan het versterken van de lokale democratie en de kwaliteit van het gemeentebestuur.

onderzoeksopzet economisch programma MRDH

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 10-01-2022

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten gericht op versterking van de regio. Het samenwerkingsverband heeft taken op het gebied van verkeer en vervoer en richt zich daarnaast op economische ontwikkeling. Specifiek op het gebied…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet kostenbeheersing Wmo

Rekenkamer Lansingerland

Rekenkamer Lansingerland, 07-12-2021

gebruik en kosten Wmo nemen sterk toe Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) verantwoordelijk voor het ondersteunen van kwetsbare inwoners. Het aantal burgers dat via gemeenten gebruik maakt van Wmo-voorzieningen groeit, waardoor ook de kosten…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet woonvisie Capelle aan den IJssel

Rekenkamer Capelle aan den IJssel

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 20-09-2021

Nederland kampt al enige jaren met een groeiend tekort aan woningen, in het bijzonder in de Randstad. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is een bouwproductie van 75.000 woningen per jaar nodig om de woningnood het hoofd te bieden. Ook…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet subsidies Krimpen aan den IJssel

Rekenkamer Krimpen aan den IJssel

Rekenkamer Krimpen aan den IJssel, 20-09-2021

onderzoeksopzet subsidies Gemeenten besteden veel taken uit aan andere partijen. Het gaat daarbij niet alleen om ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de gemeentelijke organisatie zelf, maar ook om (onderdelen van) belangrijke maatschappelijke taken voor de inwoners. Een van de manieren…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet integriteit

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 28-05-2021

Op 17 december 2020 besprak de gemeenteraad een integriteitscasus die zich had voorgedaan binnen het cluster Stadsbeheer. Uit onderzoek naar deze casus bleek dat “gedurende een lange periode door meerdere medewerkers, voornamelijk afzonderlijk van elkaar, in verschillende teams malversaties (vermoedelijk)…

bekijk onderzoek
vorige