onafhankelijk onderzoek voor Rotterdam en regio

De Rekenkamer Rotterdam draagt door interdisciplinair onderzoek en beleidsevaluatie bij aan het versterken van de lokale democratie en de kwaliteit van het gemeentebestuur.

onderzoeksopzet woonvisie Capelle aan den IJssel

Rekenkamer Capelle aan den IJssel

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 20-09-2021

Nederland kampt al enige jaren met een groeiend tekort aan woningen, in het bijzonder in de Randstad. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is een bouwproductie van 75.000 woningen per jaar nodig om de woningnood het hoofd te bieden. Ook…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet subsidies Krimpen aan den IJssel

Rekenkamer Krimpen aan den IJssel

Rekenkamer Krimpen aan den IJssel, 20-09-2021

onderzoeksopzet subsidies Gemeenten besteden veel taken uit aan andere partijen. Het gaat daarbij niet alleen om ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de gemeentelijke organisatie zelf, maar ook om (onderdelen van) belangrijke maatschappelijke taken voor de inwoners. Een van de manieren…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet integriteit – onderzoek weerbaarheid gemeente tegen integriteitsschendingen

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 28-05-2021

Op 17 december 2020 besprak de gemeenteraad een integriteitscasus die zich had voorgedaan binnen het cluster Stadsbeheer. Uit onderzoek naar deze casus bleek dat “gedurende een lange periode door meerdere medewerkers, voornamelijk afzonderlijk van elkaar, in verschillende teams malversaties (vermoedelijk)…

bekijk onderzoek

onder de radar

onderzoek naar aanpak ondermijnende criminaliteit

Rekenkamer Rotterdam, 28-05-2021

grotere rol gemeenteraad vereist bij aanpak ondermijnende criminaliteit De gemeente Rotterdam zet stevig in op het aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Het is voor de raad echter moeilijk goed zicht te krijgen op wat de gemeente precies doet en of hiermee…

bekijk onderzoek

gebiedsontwikkeling het Nieuwe Rivium

onderzoeksbrief Rekenkamer Capelle aan den IJssel

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 28-05-2021

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft de ambitie om het bestaande bedrijventerrein Rivium, gelegen aan de westzijde van Capelle aan den IJssel, aan de A16 en de Nieuwe Maas op de grens met Rotterdam te transformeren tot een grootschalig…

bekijk onderzoek
vorige