De rekenkamer als luis in de pels van de gemeente.

Met onafhankelijk onderzoek en een beoordeling van het functioneren en het presteren van het gemeentebestuur draagt de rekenkamer bij aan een transparanter en beter functionerend openbaar bestuur.

onderzoeksopzet integriteit – onderzoek weerbaarheid gemeente tegen integriteitsschendingen

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 28-05-2021

Op 17 december 2020 besprak de gemeenteraad een integriteitscasus die zich had voorgedaan binnen het cluster Stadsbeheer. Uit onderzoek naar deze casus bleek dat “gedurende een lange periode door meerdere medewerkers, voornamelijk afzonderlijk van elkaar, in verschillende teams malversaties (vermoedelijk)…

bekijk onderzoek

onder de radar

onderzoek naar aanpak ondermijnende criminaliteit

Rekenkamer Rotterdam, 28-05-2021

grotere rol gemeenteraad vereist bij aanpak ondermijnende criminaliteit De gemeente Rotterdam zet stevig in op het aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Het is voor de raad echter moeilijk goed zicht te krijgen op wat de gemeente precies doet en of hiermee…

bekijk onderzoek

gebiedsontwikkeling het Nieuwe Rivium

onderzoeksbrief Rekenkamer Capelle aan den IJssel

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 28-05-2021

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft de ambitie om het bestaande bedrijventerrein Rivium, gelegen aan de westzijde van Capelle aan den IJssel, aan de A16 en de Nieuwe Maas op de grens met Rotterdam te transformeren tot een grootschalig…

bekijk onderzoek

broze bedoelingen

ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid

Rekenkamer Rotterdam, 27-05-2021

Rotterdams ouderenbeleid maakt ouderen niet veel wijzer De gemeente Rotterdam wil dat ouderen gezonder leven, dat eenzaamheid vermindert, dat ouderen in een geschikte woning wonen en dat zij passende zorg en ondersteuning krijgen. Het is echter niet te verwachten dat…

bekijk onderzoek

onderzoeksbrief Feyenoord City toetsing risico’s en waarborgen

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 21-05-2021

Sinds het najaar van 2019 doet de rekenkamer onderzoek naar de financiële betrokkenheid van de gemeente bij Feyenoord City. Eerder is in juli 2020 een tussentijdse brief gepubliceerd. In navolging van de aanbeveling van de rekenkamer in deze brief is…

bekijk onderzoek
vorige