riolering uit beeld

weinig aandacht voor riolering in Barendrecht
Gemeenten hebben de wettelijke zorgplicht voor de riolering. De rekenkamer constateert in het rapport dat er vanuit de politiek bestuurlijke kant weinig aandacht is voor riolering. De raad toont weinig betrokkenheid bij de uitvoering van het rioleringsbeleid en tegelijkertijd is de informatievoorziening richting de raad gebrekkig. Het college informeert de raad nauwelijks actief over de voortgang en uitvoering van het rioleringsbeleid en biedt de raad onvoldoende beleidsopties met inhoudelijke uitwerkingen.

riolering in Barendrecht relatief goed, maar er zijn kleine achterstanden in beheer en onderhoud
De riolering in de gemeente Barendrecht is relatief jong en verkeert daardoor voor het grootste deel in goede staat. De gemeente wil jaarlijks circa 45 km riool reinigen, 22 km riool inspecteren en 24.386 kolken reinigen. Er is echter op onderdelen een achterstand in de uitvoering van het beheer en onderhoud, terwijl de gemeente stelt dat de uitvoering van deze beheeractiviteiten conform planning is.

bedrijfsvoering niet op orde
Er vindt geen interne controle op en verantwoording over de kosten van beheeractiviteiten plaats. Hierdoor is het, ook voor de gemeente, niet mogelijk om te toetsen of de gemeente haar doelen bereikt en kostenefficiƫnt handelt. Verder kan het college niet aantonen dat er de juiste keuzes worden gemaakt op het gebied van rioolvernieuwing. Dit komt onder meer doordat er geen streefbeeld is vastgelegd ten aanzien van het gewenste kwaliteitsniveau van de riolering. Daarnaast is er onvoldoende inzicht in de toestand van de oudere riolen (ouder dan 40 jaar).

reactie college
De rekenkamer beveelt onder meer aan om de raad in de toekomst actief te informeren over de mogelijke beleidskeuzes ten aanzien van het rioleringsbeleid, het risicogestuurd rioolbeheer en klimaatadaptatie. In zijn reactie onderschrijft het college alle conclusies en neemt alle aanbevelingen over.

media
barendrechtnu.nl/rekenkamer barendrecht achterstand bij onderhoud aan riolering weinig aandacht van zowel college als raad
deschakelbarendrecht.nl/weinig aandacht voor riolering