onderzoeksbrief Feyenoord City toetsing risico’s en waarborgen

Sinds het najaar van 2019 doet de rekenkamer onderzoek naar de financiële betrokkenheid van de gemeente bij Feyenoord City. Eerder is in juli 2020 een tussentijdse brief gepubliceerd. In navolging van de aanbeveling van de rekenkamer in deze brief is door de gemeente een publiek kader opgesteld over de noodzaak tot aandeelhouderschap in het nieuwe stadion. Naar het oordeel van de rekenkamer blijft het publiek belang van aandeelhouderschap echter onvoldoende onderbouwd.

In opdracht van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening is onderzoek uitgevoerd om te toetsen of aan gestelde voorwaarden in de Position Paper is voldaan. Uit de toetsing is op te maken dat over substantiële voorwaarden geen uitspraak wordt gedaan. De bereidheid van betrokken financiers is niet getoetst en het ontbreekt aan duidelijkheid over de financieringsstructuur en het risicoprofiel van de business case. Ook zijn er onzekerheden over de bouwkosten en de risico’s voor de gemeente bij de erfpachtconstructie voor de landaanwinning. Alles overziend en gelet op het uitgangspunt dat aan alle voorwaarden van de Position Paper moet zijn voldaan, vindt de rekenkamer dat het nemen van een definitief besluit nu niet goed mogelijk is.

Indien de raad toch besluit tot deelname in het stadion dan beveelt de rekenkamer aan heldere normen te formuleren voor het toetsen van opschortende voorwaarden. Ook dient op onafhankelijke wijze te worden bewaakt dat andere nog uit te voeren acties daadwerkelijk plaatsvinden. Ook is helderheid nodig over de precieze invulling van de landaanwinning en de financiële risico’s die de gemeente daarbij loopt.

media

ad.nl/rekenkamer tal van onzekerheden maken investeren in feyenoord city onverantwoord
binnenlandsbestuur.nl/onvoldoende onderbouwing deelname feyenoord city
dagblad010.nl/rekenkamer blijft bij advies nee te veel onduidelijk
fr12.nl/rekenkamer rotterdam te veel onduidelijk voor besluit stadion feyenoord
fr-fans.nl/rekenkamer rotterdam kritisch over haalbaarheidsstudie feyenoord city
nos.nl/rekenkamer te veel onduidelijk voor gemeentelijk besluit over stadion feyenoord
nrc.nl/nog geen ja tegen feyenoord city
nrc.nl/rekenkamer rotterdam besluit over feyenoord city nu onverantwoord
rijnmond.nl/Rekenkamer te vroeg voor definitief besluit gemeente over deelname Feyenoord City
rijnmond.nl/Dit is waarom de Rekenkamer vindt dat de gemeente geen besluit kan nemen over Feyenoord City
rijnmond.nl/Groot deel Rotterdamse gemeenteraad worstelt met besluit deelname Feyenoord City
vastgoedmarkt.nl/bijzonder vastgoed/rotterdamse rekenkamer raadt instemming met feyenoord city af

Rekenkamer Rotterdam: ‘Teveel onduidelijk voor besluit nieuws stadion’