onderzoeksopzet onderwijsachterstandenbeleid

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 11-07-2024

De nationale overheid, gemeenten en schoolbesturen zetten zich al tientallen jaren in om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Van kansenongelijkheid is sprake als leerlingen met dezelfde talenten niet dezelfde resultaten behalen in het onderwijs door verschillende omgevingsfactoren waar…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet opvolgingsonderzoek wijkteams

Rekenkamer Rotterdam, 11-07-2024

De rekenkamer heeft in 2018 het rapport ‘het komt niet in de buurt’ gepubliceerd. Hierin stonden elf aanbevelingen voor het verbeteren van de wijkteams in Rotterdam. Het college van B en W van Rotterdam heeft van de gemeenteraad de opdracht…

bekijk onderzoek

DoeMee-onderzoek klachtbehandeling

Rekenkamer Capelle aan den IJssel Krimpen aan den IJssel Lansingerland, 31-05-2024

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers (NVRR) organiseert jaarlijks een DoeMee-onderzoek. In een DoeMee-onderzoek doet een groot aantal rekenkamers een gezamenlijk onderzoek naar een vraagstuk. In 2023 richtte het DoeMee-onderzoek zich op de klachtafhandeling. De rekenkamer heeft met de gemeenten Capelle…

bekijk onderzoek
Cover rekenkamerrapport Targets Tellen tussentijds

targets tellen: tussentijdse beoordeling

collegetargets 2022-2026

Rekenkamer Rotterdam, 23-05-2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft haar politieke ambities vertaald naar vijftien targets. De Rekenkamer Rotterdam heeft nu, halverwege de rit, onderzocht in hoeverre het college op schema ligt. Voor dertien van de vijftien targets haalt B en W…

bekijk onderzoek
cover van het onderzoeksrapport 'Zorg voor groen'

zorg voor groen

onderzoek naar groene buitenruimte

Rekenkamer Rotterdam, 16-05-2024

Groene buitenruimte heeft grote waarde voor bewoners van Rotterdam en is ook een belangrijk wapen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De gemeente zou gerichtere plannen moeten maken voor het inzetten van groen voor klimaatadaptatie, concludeert de rekenkamer in “Zorg voor…

bekijk onderzoek
vorige