Cover rapport Verantwoorde Afspraken

verantwoorde afspraken

onderzoek naar subsidieverlening en bewaking prestatieafspraken

Rekenkamer Krimpen aan den IJssel, 23-05-2023

De gemeente Krimpen aan den IJssel zou betere afspraken moeten maken met organisaties die subsidie ontvangen. Hoewel de gemeente de basis op orde heeft, is er nog veel ruimte voor verbetering, concludeert de Rekenkamer Krimpen aan den IJssel in haar…

bekijk onderzoek
Cover Rapport "Tijden van transformatie" met kaart van gemeente Capelle aan den IJssel

tijden van transformatie

onderzoek naar Woonbeleid Capelle aan den IJssel vanaf 2013

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 12-05-2023

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft vraag en aanbod van woningen in verschillende prijssegmenten niet goed in beeld. Daardoor kan de gemeenteraad niet goed bijsturen. Ook maakt de gemeente maar beperkt gebruik van de mogelijkheden om invloed uit te…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet opvolgingsonderzoek daklozenopvang

Rekenkamer Rotterdam, 11-04-2023

In 2018 publiceerde de rekenkamer Rotterdam het rapport ‘Niet thuis geven’. Het onderzoek van de rekenkamer liet zien dat de hulpverlening aan daklozen in de gemeente Rotterdam meerdere tekortkomingen had. In het rapport deed de rekenkamer zeven aanbevelingen aan het…

bekijk onderzoek
Cover Targets Tellen

targets tellen

beoordeling opzet collegetargets 2022-2026

Rekenkamer Rotterdam, 08-02-2023

Naar goede Rotterdamse gewoonte heeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders haar politieke ambities vertaald naar vijftien collegetargets. De Rekenkamer Rotterdam heeft onderzocht in hoeverre deze doelstellingen bruikbaar zijn om verantwoording over af te leggen aan de gemeenteraad. Targets…

bekijk onderzoek
Zorg om kosten Cover

zorg om kosten

onderzoek kostenbeheersing Wmo

Rekenkamer Lansingerland, 22-12-2022

De kosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning groeien in Lansingerland sneller dan het landelijke gemiddelde en dat zal dat de komende jaren niet veranderen. De gemeente heeft maar beperkt mogelijkheden om deze kosten te in te dammen. De belangrijkste oorzaak…

bekijk onderzoek
vorige