Zorg om kosten Cover

zorg om kosten

Rekenkamer Lansingerland

Rekenkamer Lansingerland, 22-12-2022

De kosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning groeien in Lansingerland sneller dan het landelijke gemiddelde en dat zal dat de komende jaren niet veranderen. De gemeente heeft maar beperkt mogelijkheden om deze kosten te in te dammen. De belangrijkste oorzaak…

bekijk onderzoek

opzet vervolgonderzoek algoritmes

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 19-12-2022

In 2021 publiceerde de Rekenkamer Rotterdam het rapport ‘Gekleurde technologie’. Het onderzoek maakte duidelijk dat de gemeente Rotterdam op dat moment onvoldoende zicht had op de aard en het gebruik van algoritmes binnen de organisatie. Ook werd geconcludeerd dat de…

bekijk onderzoek

opzet synthese woonvisie

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 13-12-2022

Er is een landelijk tekort aan woningen en in onze regio is dit niet anders. Volgens de grondwet moet de overheid zich bezighouden met de “bevordering van voldoende woongelegenheid”. Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij de uitvoering van deze taak….

bekijk onderzoek
Voorkant rapport Bouwen voor Elkaar, onderzoek naar woonbeleid Albrandswaard

bouwen voor elkaar

onderzoek naar woonbeleid in Albrandswaard

Rekenkamer Albrandswaard, 29-11-2022

De schaarste aan sociale huurwoningen in Albrandswaard is sinds 2015 toegenomen. In het sociale segment is minder gebouwd dan met de regio is afgesproken. Verder is het lastig om na te gaan in hoeverre Albrandswaard haar eigen doelen heeft bereikt,…

bekijk onderzoek

bijdragen aan de regionale economie

onderzoek naar economisch programma MRDH

Rekenkamer Rotterdam, 20-10-2022

In het samenwerkingsverband Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken 23 gemeenten aan de bevordering van het economisch vestigingsklimaat. De MRDH bevordert de samenwerking, samenhang en kennisuitwisseling, maar de wijze van financiering van projecten schiet tekort. De financiële regeling hiervoor heeft…

bekijk onderzoek
vorige