Cover rekenkamerrapport Targets Tellen tussentijds

targets tellen: tussentijdse beoordeling

collegetargets 2022-2026

Rekenkamer Rotterdam, 23-05-2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft haar politieke ambities vertaald naar vijftien targets. De Rekenkamer Rotterdam heeft nu, halverwege de rit, onderzocht in hoeverre het college op schema ligt. Voor dertien van de vijftien targets haalt B en W…

bekijk onderzoek
cover van het onderzoeksrapport 'Zorg voor groen'

zorg voor groen

onderzoek naar groene buitenruimte

Rekenkamer Rotterdam, 16-05-2024

Groene buitenruimte heeft grote waarde voor bewoners van Rotterdam en is ook een belangrijk wapen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De gemeente zou gerichtere plannen moeten maken voor het inzetten van groen voor klimaatadaptatie, concludeert de rekenkamer in “Zorg voor…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet economische en maatschappelijke steunmaatregelen coronaperiode

Rekenkamer Rotterdam, 14-05-2024

Eind februari 2020 werden in Nederland de eerste gevallen van COVID-19 geconstateerd. Het was snel duidelijk dat corona, en de bestrijding daarvan, uitzonderlijke economische en maatschappelijke gevolgen zou hebben. In aanvulling op landelijke maatregelen, voerden gemeenten eigen economisch en maatschappelijk…

bekijk onderzoek
Kleur Bekennen; vervolgonderzoek algoritmes Rekenkamer Rotterdam

kleur bekennen

vervolgonderzoek naar algoritmes

Rekenkamer Rotterdam, 13-05-2024

De Rekenkamer Rotterdam heeft in 2021 een onderzoek gepubliceerd waarin ze waarschuwde voor de risico’s die kleven aan gebruik van algoritmes door de gemeente. Op verzoek van de gemeenteraad heeft de rekenkamer nu opnieuw onderzocht hoe het ervoor staat met…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet Regeling risicovolle projecten

Rekenkamer Rotterdam, 02-04-2024

De gemeente Rotterdam voert diverse grote projecten uit in de stad, waarmee grote investeringen in financiële middelen en capaciteit zijn gemoeid. De raad wordt op verschillende manieren over de uitvoering van deze projecten geïnformeerd. Eén daarvan is de Regeling risicovolle…

bekijk onderzoek
vorige