Rotterdammers willen rekenkameronderzoek naar onder meer luchtkwaliteit, goedkope woningen en groene wijken

Leden van het Digitaal Stadspanel noemen ‘luchtkwaliteit’, ‘meer goedkope woningen’ en ‘een groenere buitenruimte’ het vaakst als onderwerpen voor rekenkameronderzoek. Dit blijkt uit de stadspanel-enquête van september 2019, waarvan de rekenkamer in de afgelopen weken de uitkomsten analyseerde. De rekenkamer is erg blij met al deze ideeën en zal deze gebruiken voor haar onderzoeksprogrammeringen voor de komende jaren.

meest genoemde ideeën in de antwoorden

De bijna 2.600 panelleden die de vragenlijst beantwoorden, gaven in totaal maar liefst 7.254 suggesties voor onderzoeken. De rekenkamer heeft de ideeën met hetzelfde onderwerp gebundeld. Op die manier kwam naar voren dat de volgende tien onderwerpen het vaakst werden genoemd:

  • luchtkwaliteit (327 keer genoemd)
  • meer goedkope woningen (325)
  • een groenere buitenruimte (191)
  • ouderenzorg (177)
  • autoverkeer (170)
  • culturele integratie (159)
  • afval en zwerfvuil (157)
  • Feyenoord City en nieuw stadion (155)
  • onveilig verkeersgedrag (143)
  • taalonderwijs (140)

antwoorden waardevol voor rekenkamer én voor raad en college

Uit de suggesties blijkt dat de Rotterdammer over bovenstaande onderwerpen zijn zorgen heeft. De antwoorden zijn hiermee waardevol voor de rekenkamer én voor de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. De rekenkamer zal de onderzoeksideeën gebruiken als input voor de onderzoeksprogrammeringen voor de komende jaren. Begin januari 2020 maakt de rekenkamer de programmering voor 2020 op haar website bekend, met een toelichting op welke manier de input van het panel is meegenomen.

rekenkamer gebruikt ook de aangedragen burgerinitiatieven

De genoemde vragenlijst bevatte ook een vraag voor een lopend onderzoek voor de rekenkamer, namelijk het onderzoek naar burgerinitiatieven. De panelleden gaven in antwoord op deze vraag ruim 700 suggesties, die gelijk staan aan ongeveer 240 unieke initiatieven. De rekenkamer gebruikt deze input om een breed beeld te krijgen van de aard en omvang van burgerinitiatieven in Rotterdam en zal er een aantal (waarschijnlijk twee) dieper onderzoeken. Meer informatie over ons onderzoek naar burgerinitiatieven leest u in de onderzoeksopzet, deze staat hier.

Wil je meer inzicht in de antwoorden die de panelleden gaven? Download onze analyse burgerpanel enquête.

media
www.rijnmond.nl Rotterdammer wil onderzoek naar luchtkwaliteit en meer goedkope woningen