Rotterdammers leveren onderzoekssuggesties aan rekenkamer

Afgelopen september 2019 heeft de Rotterdamse Rekenkamer aan Rotterdammers gevraagd: ‘welke onderwerpen zouden wij volgens u de komende jaren moeten onderzoeken?’ Deze vraag werd gesteld middels het Digitaal Stadspanel, een onderzoekspanel van de gemeente Rotterdam. Maar liefst 2.600 panelleden deden mee. Samen kwamen zij tot ruim 7.200 onderzoekssuggesties. Die suggesties gaan bijvoorbeeld over het verkeer in de stad, over het onderwijs, over de veiligheid en over nog vele andere beleidsvelden. De rekenkamer zal alle suggesties de komende maand analyseren. Met de uitkomst wil ze de mening van Rotterdammers een plek geven in haar onderzoeksprogrammeringen voor de komende jaren.