De rekenkamer als luis in de pels van de gemeente.

Met onafhankelijk onderzoek en een beoordeling van het functioneren en het presteren van het gemeentebestuur draagt de rekenkamer bij aan een transparanter en beter functionerend openbaar bestuur.

kwetsbaar en uit beeld

onderzoek naar ondersteuning van ouderen bij langer thuis wonen

Rekenkamer Lansingerland, 20-05-2020

De gemeente heeft de kwetsbare ouderen in Lansingerland en hun specifieke ondersteuningsbehoeften nog onvoldoende in beeld. De gemeente ondersteunt deze ouderen mogelijk dan ook nog niet genoeg bij het langer thuis wonen. Juist deze kwetsbare ouderen, zonder netwerk, mantelzorger of…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet ouderenbeleid

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 25-02-2020

dubbele vergrijzing Rotterdam De komende jaren neemt het aantal ouderen van 65 jaar en ouder in Rotterdam met een derde toe, naar bijna 130.000 in 2035. De grootste stijging vindt plaats bij 75-plussers. Dit betekent dat er sprake is van…

bekijk onderzoek

een opdracht voor de stad

onderzoek naar toepassingen en resultaten social return

Rekenkamer Rotterdam, 12-02-2020

De gemeente Rotterdam laat kansen liggen om werkzoekenden uit Rotterdam (Zuid) aan werk of een stage te helpen. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘Een opdracht voor de stad, onderzoek naar toepassing en resultaten social return’….

bekijk onderzoek

ongefundeerd aan de slag

onderzoek naar project de Grote Kruising

Rekenkamer Krimpen aan den IJssel, 04-02-2020

de Grote Kruising Door Krimpen aan den IJssel loopt de Algeracorridor, de belangrijkste verbindingsroute tussen de Krimpenerwaard en de regio Rotterdam. Op deze route ligt een druk knooppunt: de grote kruising. Deze kruising is aan het verzakken als gevolg van…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet aanbestedingen Capelle aan den IJssel

Rekenkamer Capelle aan den IJssel

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 21-01-2020

Rekenkamer Capelle aan den IJssel onderzoekt aanbestedingen Gemeenten besteden veel taken en opdrachten uit aan andere partijen, onder meer door middel van aanbestedingen. Om ervoor te zorgen dat de opdrachtnemers de prestaties leveren die de gemeente voor ogen heeft, dient…

bekijk onderzoek