De rekenkamer als luis in de pels van de gemeente.

Met onafhankelijk onderzoek en een beoordeling van het functioneren en het presteren van het gemeentebestuur draagt de rekenkamer bij aan een transparanter en beter functionerend openbaar bestuur.

burgers op de bres

onderzoek naar gemeentelijke ondersteuning van burgerinitiatieven

Rekenkamer Rotterdam, 15-10-2020

In Rotterdam zetten relatief veel burgers een initiatief op om zelf de stad te verbeteren. De gemeente geeft hen daarbij vaak financiĆ«le en praktische ondersteuning. Deze steun is echter bijna altijd kleiner dan de initiatieven nodig hebben om hun plan…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet welzijnswerk jongeren

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 22-09-2020

zelfredzaamheid jongeren versterken In Rotterdam woonden in 2020 meer dan 180.000 kinderen en jongeren. Dat is meer 25% van totale inwoneraantal van ruim 650.000. Met de meeste kinderen en jeugdigen gaat het gelukkig goed. Maar een deel van hen heeft…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet het Nieuwe Rivium

Rekenkamer Capelle aan den IJssel

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 17-09-2020

5.000 nieuwe woningen in Capelle aan den IJssel Het Rivium is een bedrijventerrein aan de A16 dat al enige jaren te maken heeft met forse leegstand. Capelle aan den IJssel heeft plannen opgesteld voor grootschalige transformatie van het gebied. Het…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet aanpak ondermijnende criminaliteit

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 23-07-2020

De Rekenkamer Rotterdam start een onderzoek naar de rol van de gemeente bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. De gemeente speelt een prominente rol bij de aanpak van deze vorm van criminaliteit, die vaak wordt omschreven als de verweving van…

bekijk onderzoek
cover rapport, foto openbare ruimte, kale plek

openbaar goed

onderzoek naar groen, wegen en openbare verlichting

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 16-07-2020

De beschikbare middelen voor het beheer van het groen, wegen en openbare verlichting in Capelle aan den IJssel zijn ruimschoots toereikend gebleken om de kwaliteitsambities van de gemeente te behalen. Omdat ze een aanzienlijk deel van de geplande vervangingsprojecten steeds…

bekijk onderzoek