Onafhankelijk onderzoek voor Rotterdam en regio

De Rekenkamer Rotterdam draagt door interdisciplinair onderzoek en beleidsevaluatie bij aan het versterken van de lokale democratie en de kwaliteit van het gemeentebestuur.

thuis in cijfers

onderzoek naar woonbeleid Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 09-09-2022

Betere cijfers nodig voor Rotterdams woonbeleid Sinds 2015 is de Woonvisie Rotterdam de leidraad voor het Rotterdamse woonbeleid. Daarin geeft de gemeente voor de periode tot 2030 onder andere aan hoeveel huizen er in elke prijsklasse zouden moeten zijn en…

bekijk onderzoek

bouwen in beweging

onderzoek naar woonbeleid Lansingerland

Rekenkamer Lansingerland, 07-07-2022

In het rapport ‘bouwen in beweging’ onderzocht de Rekenkamer Lansingerland hoe en in welke mate het woonbeleid van Lansingerland van invloed is geweest op de aansluiting tussen vraag en aanbod op de woningmarkt in de gemeente. Vraag en aanbod verwijzen…

bekijk onderzoek

onderzoek integriteit

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 15-06-2022

Eind 2020 heeft de Rotterdamse gemeenteraad ons gevraagd om onderzoek te doen naar integriteit en ongewenst gedrag. Dit omvat onder andere pesten, diefstal, misbruik van informatie, belangenverstrengeling, maar ook discriminatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek richt zich op het…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet groene buitenruimte

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 17-05-2022

Veel Nederlandse gemeenten zijn bezig met vergroening. Net als in andere grote steden in Nederland staat de groene buitenruimte in Rotterdam onder druk door opgaven op het gebied van onder andere woningbouw, infrastructuur, bedrijvigheid en evenementen. Voldoende en goed onderhouden…

bekijk onderzoek

bouwen in balans

onderzoek naar woonbeleid Barendrecht

Rekenkamer Barendrecht, 21-04-2022

huizenprijzen en inkomens groeien uiteen op de Barendrechtse woningmarkt De verhouding tussen vraag en aanbod op de Barendrechtse woningmarkt verslechterde sinds 2015. Tegenover een stijging van het al relatief hoge percentage dure woningen binnen de totale woningvoorraad, stond een daling…

bekijk onderzoek