De rekenkamer als luis in de pels van de gemeente.

Met onafhankelijk onderzoek en een beoordeling van het functioneren en het presteren van het gemeentebestuur draagt de rekenkamer bij aan een transparanter en beter functionerend openbaar bestuur.

een wereld te winnen

onderzoek naar het beleid voor acquisitie van internationale bedrijven

Rekenkamer Rotterdam, 02-07-2019

geen impuls in het aantal nieuwe buitenlandse bedrijven De gemeente geeft in verschillende beleidsstukken aan actief in te willen zetten op acquisitie van bedrijven uit het buitenland. De rekenkamer heeft onderzocht wat de kwaliteit is van het uitgevoerde acquisitiebeleid en…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet de Grote Kruising

Rekenkamer Krimpen aan den IJssel

Rekenkamer Krimpen aan den IJssel, 27-06-2019

De Rekenkamer Krimpen aan den IJssel onderzoekt de risicobeheersing van het project ‘de Grote Kruising’ en de besluitvorming rond dit project, dat een regionaal belangrijk verkeersknooppunt aanpakt. De Grote Kruising in Krimpen aan den IJssel is onderdeel van de Algeracorridor,…

bekijk onderzoek

met de beste bedoelingen

onderzoek naar burgerparticipatie

Rekenkamer Lansingerland, 25-06-2019

Al sinds 2010 is Lansingerland zeer ambitieus op het gebied van burgerparticipatie. De gemeente maakt deze ambities echter vaak niet waar, zo concludeert de Rekenkamer Lansingerland in haar rapport ‘Met de beste bedoelingen’. Inwoners van Lansingerland zijn niet positiever dan…

bekijk onderzoek

bijstand op afstand

onderzoek naar uitvoering participatiewet

Rekenkamer Krimpen aan den IJssel, 19-06-2019

In Krimpen aan den IJssel is het aantal mensen met een bijstandsuitkering sterker gegroeid dan landelijk, maar dit aantal is nu aan het dalen. Het aandeel jongeren in de Krimpense bijstand blijft echter stijgen. De hulp aan werkzoekenden, met name…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet onderwijshuisvesting

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 18-06-2019

De kwaliteit en de inrichting van schoolgebouwen zijn van grote invloed op de schoolprestaties van leerlingen. Gemeenten hebben hierbij een belangrijke rol; zo moeten zij sinds 1997 voldoen aan hun wettelijke zorgplicht ten aanzien van onderwijshuisvesting van het primair en…

bekijk onderzoek