De rekenkamer als luis in de pels van de gemeente.

Met onafhankelijk onderzoek en een beoordeling van het functioneren en het presteren van het gemeentebestuur draagt de rekenkamer bij aan een transparanter en beter functionerend openbaar bestuur.

warmte zonder leiding

onderzoek naar de governance van het Warmtebedrijf

Rekenkamer Rotterdam, 01-10-2019

De gemeente heeft in 2006 het Warmtebedrijf opgericht. Met het Warmtebedrijf wil de gemeente Rotterdam de uitstoot van broeikasgassen beperken en de luchtkwaliteit verbeteren. Sindsdien heeft de gemeente het Warmtebedrijf verschillende keren geholpen. Opgeteld is € 73,5 mln. kapitaal gestort…

bekijk onderzoek

publieke waarde in de knel

uitkomsten meta-analyse tien jaar rekenkameronderzoek

Rekenkamer Rotterdam, 23-09-2019

rode draden uit tien jaar rekenkamerrapporten De rekenkamer heeft onderzocht welke inhoudelijke overeenkomsten (‘rode draden’) er te vinden zijn in de conclusies van 42 rekenkamerrapporten die de rekenkamer sinds 2009 tot en met begin 2019 heeft gepubliceerd over de gemeente…

bekijk onderzoek

druk op inhuur

onderzoek naar externe inhuur

Rekenkamer Rotterdam, 18-09-2019

druk op inhuur De uitgaven aan externe inhuur stijgen al jaren in Rotterdam. Bovendien geeft Rotterdam veel meer uit aan externe inhuur dan is begroot. De rekenkamer onderzocht op welke wijze de gemeente externen inhuurt en hoe de overschrijdingen zijn…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet publieksbereik culturele instellingen

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 11-07-2019

bereik van culturele instellingen in Rotterdam Rotterdam beschikt over een groot aanbod aan culturele voorzieningen. Dit aanbod varieert van gerenommeerde instellingen tot initiatieven die zich bijvoorbeeld richten op jongerenculturen. De gemeente Rotterdam ondersteunt een deel van de culturele voorzieningen. Via…

bekijk onderzoek

niet zonder schuld

onderzoek naar schulddienstverlening

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 11-07-2019

Het is onwaarschijnlijk dat de gemeente Capelle aan den IJssel met de huidige schulddienstverlening de schuldenproblematiek substantieel weet terug te brengen. In 2018 meldde slechts 7,5% van de doelgroep zich voor een schuldregeling bij de gemeente. Door te weinig inzet…

bekijk onderzoek