De rekenkamer als luis in de pels van de gemeente.

Met onafhankelijk onderzoek en een beoordeling van het functioneren en het presteren van het gemeentebestuur draagt de rekenkamer bij aan een transparanter en beter functionerend openbaar bestuur.

ongefundeerd aan de slag

onderzoek naar project de Grote Kruising

Rekenkamer Krimpen aan den IJssel, 04-02-2020

de Grote Kruising Door Krimpen aan den IJssel loopt de Algeracorridor, de belangrijkste verbindingsroute tussen de Krimpenerwaard en de regio Rotterdam. Op deze route ligt een druk knooppunt: de grote kruising. Deze kruising is aan het verzakken als gevolg van…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet aanbestedingen Capelle aan den IJssel

Rekenkamer Capelle aan den IJssel

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 21-01-2020

Rekenkamer Capelle aan den IJssel onderzoekt aanbestedingen Gemeenten besteden veel taken en opdrachten uit aan andere partijen, onder meer door middel van aanbestedingen. Om ervoor te zorgen dat de opdrachtnemers de prestaties leveren die de gemeente voor ogen heeft, dient…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet schuldhulpverlening Lansingerland

Rekenkamer Lansingerland

Rekenkamer Lansingerland, 09-01-2020

In Lansingerland valt op dat het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van de gemeentelijke schulddienstverlening de laatste jaren behoorlijk is gedaald. De relatieve afname is sterker dan de daling die landelijk wordt waargenomen. De rekenkamer wil de gemeenteraad inzicht bieden in…

bekijk onderzoek

collegetargets: nulmeting en controleerbaarheid

vervolgonderzoek collegetargets 2018 - 2022

Rekenkamer Rotterdam, 04-11-2019

In het najaar van 2018 heeft het college zichzelf verbonden aan veertien collegetargets. In december 2018 heeft de rekenkamer deze targets getoetst: zijn ze zodanig opgesteld dat het college aan het einde van de collegeperiode met zekerheid kan vaststellen dat…

bekijk onderzoek

in gebreke gebleven

onderzoek naar beleid arbeidsgehandicapten

Rekenkamer Barendrecht, 22-10-2019

De gemeente Barendrecht helpt te weinig inwoners met een arbeidsbeperking aan een garantiebaan of beschut werk. Dit komt onder meer doordat zij onvoldoende doet om arbeidsgehandicapten te bereiken en geschikte werkplekken te creëren. Bovendien geeft de gemeente geen prioriteit aan…

bekijk onderzoek