onafhankelijk onderzoek voor Rotterdam en regio

De Rekenkamer Rotterdam draagt door interdisciplinair onderzoek en beleidsevaluatie bij aan het versterken van de lokale democratie en de kwaliteit van het gemeentebestuur.

bouwen in balans

onderzoek naar woonbeleid Barendrecht

Rekenkamer Barendrecht, 21-04-2022

huizenprijzen en inkomens groeien uiteen op de Barendrechtse woningmarkt De verhouding tussen vraag en aanbod op de Barendrechtse woningmarkt verslechterde sinds 2015. Tegenover een stijging van het al relatief hoge percentage dure woningen binnen de totale woningvoorraad, stond een daling…

bekijk onderzoek

DoeMee-onderzoek Wet openbaarheid bestuur (Wob)

NVRR DoeMee onderzoek; de praktijk van de Wob

Rekenkamer Rotterdam, 19-04-2022

De Rekenkamer Rotterdam heeft deel genomen aan een landelijk onderzoek naar de wijze waarop Nederlandse gemeenten omgaan met informatieverzoeken onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het jaarlijks ‘DoeMee-onderzoek’ is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies…

bekijk onderzoek

tijd voor targets

beroordeling eindverantwoording 2018-2022 - lessen 20 jaar collegetargets

Rekenkamer Rotterdam, 03-02-2022

Het Rotterdamse college heeft aan het eind van de collegeperiode zeven targets van de vijftien collegetargets (bijna) gehaald. Vijf targets zijn niet gehaald en drie targets konden niet worden beoordeeld. Het is belangrijk dat de raad in debat gaat met…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet woonvisie Capelle aan den IJssel

Rekenkamer Capelle aan den IJssel

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 20-09-2021

Nederland kampt al enige jaren met een groeiend tekort aan woningen, in het bijzonder in de Randstad. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is een bouwproductie van 75.000 woningen per jaar nodig om de woningnood het hoofd te bieden. Ook…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet subsidies Krimpen aan den IJssel

Rekenkamer Krimpen aan den IJssel

Rekenkamer Krimpen aan den IJssel, 20-09-2021

onderzoeksopzet subsidies Gemeenten besteden veel taken uit aan andere partijen. Het gaat daarbij niet alleen om ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de gemeentelijke organisatie zelf, maar ook om (onderdelen van) belangrijke maatschappelijke taken voor de inwoners. Een van de manieren…

bekijk onderzoek