Onafhankelijk onderzoek voor Rotterdam en regio

De Rekenkamer Rotterdam draagt door interdisciplinair onderzoek en beleidsevaluatie bij aan het versterken van de lokale democratie en de kwaliteit van het gemeentebestuur.

onderzoeksopzet Regeling risicovolle projecten

Rekenkamer Rotterdam, 02-04-2024

De gemeente Rotterdam voert diverse grote projecten uit in de stad, waarmee grote investeringen in financiële middelen en capaciteit zijn gemoeid. De raad wordt op verschillende manieren over de uitvoering van deze projecten geïnformeerd. Eén daarvan is de Regeling risicovolle…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet lokale inkomensregelingen

Rekenkamer Barendrecht Capelle aan den IJssel Lansingerland, 13-03-2024

Armoedebestrijding is de laatste jaren een prominent thema op de politieke agenda. Gemeenten hebben een centrale rol in armoedebestrijding: zij voeren een aantal landelijke regelingen rondom inkomensondersteuning uit en bieden eigen zogeheten lokale inkomensregelingen aan. Recent onderzoek laat zien dat…

bekijk onderzoek
Cover rapport 'Ambtelijke Integriteit'

ambtelijke integriteit

onderzoek naar detecteren, oppakken en onderzoeken, afhandelen en leren

Rekenkamer Rotterdam, 23-11-2023

De Rekenkamer Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar integriteit binnen de gemeentelijke organisatie. Hoewel de aandacht voor integriteit is toegenomen en er veel goed gaat, is er ook nog veel ruimte voor verbetering. Medewerkers moeten betere handvatten krijgen en er moet…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

onderzoek naar de GRJR

Rekenkamer Rotterdam, 20-10-2023

De decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 maakte gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van het totale aanbod van jeugdzorg. Voor een goede uitvoering van deze taken dienen gemeenten waar nodig samen te werken. Dertien gemeenten in de regio Rijnmond werken…

bekijk onderzoek
Cover rapport doorwerken aan daklozenopvang

doorwerken aan daklozenopvang

opvolgingsonderzoek

Rekenkamer Rotterdam, 19-10-2023

In mei 2018 concludeerde de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘Niet thuis geven’ dat de hulpverlening aan dakloze mensen in Rotterdam tekort schoot. Nu heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen uit dat onderzoek zijn uitgevoerd. Juist de aanbevelingen…

bekijk onderzoek