Onafhankelijk onderzoek voor Rotterdam en regio

De Rekenkamer Rotterdam draagt door interdisciplinair onderzoek en beleidsevaluatie bij aan het versterken van de lokale democratie en de kwaliteit van het gemeentebestuur.

onderzoeksopzet opvolgingsonderzoek daklozenopvang

Rekenkamer Rotterdam, 11-04-2023

In 2018 publiceerde de rekenkamer Rotterdam het rapport ‘Niet thuis geven’. Het onderzoek van de rekenkamer liet zien dat de hulpverlening aan daklozen in de gemeente Rotterdam meerdere tekortkomingen had. In het rapport deed de rekenkamer zeven aanbevelingen aan het…

bekijk onderzoek
Cover Targets Tellen

targets tellen

beoordeling opzet collegetargets 2022-2026

Rekenkamer Rotterdam, 08-02-2023

Naar goede Rotterdamse gewoonte heeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders haar politieke ambities vertaald naar vijftien collegetargets. De Rekenkamer Rotterdam heeft onderzocht in hoeverre deze doelstellingen bruikbaar zijn om verantwoording over af te leggen aan de gemeenteraad. Targets…

bekijk onderzoek
Zorg om kosten Cover

zorg om kosten

onderzoek kostenbeheersing Wmo

Rekenkamer Lansingerland, 22-12-2022

De kosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning groeien in Lansingerland sneller dan het landelijke gemiddelde en dat zal dat de komende jaren niet veranderen. De gemeente heeft maar beperkt mogelijkheden om deze kosten te in te dammen. De belangrijkste oorzaak…

bekijk onderzoek

opzet vervolgonderzoek algoritmes

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 19-12-2022

In 2021 publiceerde de Rekenkamer Rotterdam het rapport ‘Gekleurde technologie’. Het onderzoek maakte duidelijk dat de gemeente Rotterdam op dat moment onvoldoende zicht had op de aard en het gebruik van algoritmes binnen de organisatie. Ook werd geconcludeerd dat de…

bekijk onderzoek

opzet synthese woonvisie

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 13-12-2022

Er is een landelijk tekort aan woningen en in onze regio is dit niet anders. Volgens de grondwet moet de overheid zich bezighouden met de “bevordering van voldoende woongelegenheid”. Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij de uitvoering van deze taak….

bekijk onderzoek