De rekenkamer als luis in de pels van de gemeente.

Met onafhankelijk onderzoek en een beoordeling van het functioneren en het presteren van het gemeentebestuur draagt de rekenkamer bij aan een transparanter en beter functionerend openbaar bestuur.

opzet verkenning algoritmes

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 16-11-2020

verkenning naar algoritmes De Rekenkamer Rotterdam start in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam een verkenning naar (de ethiek van) algoritmes binnen de gemeente Rotterdam. Taken van beleidsmakers, managers, verzekeraars, dokters, politieagenten en andere beroepen veranderen drastisch door geavanceerde algoritmes…

bekijk onderzoek

gefundeerd bouwen

onderzoek naar nieuwbouw en renovatie van scholen

Rekenkamer Rotterdam, 12-11-2020

gefundeerd bouwen De gemeente Rotterdam heeft de werkwijze en organisatie omtrent onderwijshuisvesting ingrijpend veranderd en verbeterd, mede naar aanleiding van de lessen uit het evaluatierapport naar het ‘Open Venster’. Door de getroffen maatregelen kan het college zijn zorgplicht voor onderwijshuisvesting…

bekijk onderzoek

belofte maakt schuld

onderzoek naar schuldhulpverlening

Rekenkamer Lansingerland, 28-10-2020

gemeente heeft weinig aandacht voor Lansingerlanders met schulden Het is zeer onwaarschijnlijk dat de gemeente Lansingerland genoeg doet om het aantal huishoudens met schulden naar beneden te krijgen. Dat komt vooral omdat maar weinig Lansingerlandse schuldenaren worden bereikt met hulp….

bekijk onderzoek

burgers op de bres

onderzoek naar gemeentelijke ondersteuning van burgerinitiatieven

Rekenkamer Rotterdam, 15-10-2020

In Rotterdam zetten relatief veel burgers een initiatief op om zelf de stad te verbeteren. De gemeente geeft hen daarbij vaak financiële en praktische ondersteuning. Deze steun is echter bijna altijd kleiner dan de initiatieven nodig hebben om hun plan…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet welzijnswerk jongeren

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 22-09-2020

zelfredzaamheid jongeren versterken In Rotterdam woonden in 2020 meer dan 180.000 kinderen en jongeren. Dat is meer 25% van totale inwoneraantal van ruim 650.000. Met de meeste kinderen en jeugdigen gaat het gelukkig goed. Maar een deel van hen heeft…

bekijk onderzoek