De rekenkamer als luis in de pels van de gemeente.

Met onafhankelijk onderzoek en een beoordeling van het functioneren en het presteren van het gemeentebestuur draagt de rekenkamer bij aan een transparanter en beter functionerend openbaar bestuur.

onderzoeksopzet Nieuw Reijerwaard

Rekenkamer Barendrecht

Rekenkamer Barendrecht, 19-12-2019

het Barendrechts belang bij Nieuw Reijerwaard De gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (GR) is opgericht in 2012. Het doel van de GR is het ontwikkelen van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk. De drie deelnemers aan de GR, Ridderkerk, Rotterdam en…

bekijk onderzoek

collegetargets: nulmeting en controleerbaarheid

vervolgonderzoek collegetargets 2018 - 2022

Rekenkamer Rotterdam, 04-11-2019

In het najaar van 2018 heeft het college zichzelf verbonden aan veertien collegetargets. In december 2018 heeft de rekenkamer deze targets getoetst: zijn ze zodanig opgesteld dat het college aan het einde van de collegeperiode met zekerheid kan vaststellen dat…

bekijk onderzoek

in gebreke gebleven

onderzoek naar beleid arbeidsgehandicapten

Rekenkamer Barendrecht, 22-10-2019

De gemeente Barendrecht helpt te weinig inwoners met een arbeidsbeperking aan een garantiebaan of beschut werk. Dit komt onder meer doordat zij onvoldoende doet om arbeidsgehandicapten te bereiken en geschikte werkplekken te creëren. Bovendien geeft de gemeente geen prioriteit aan…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet Feyenoord City

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 17-10-2019

Feyenoord City Feyenoord City is een plan voor grootschalige gebiedsontwikkeling waarin de bouw van een nieuw stadion aan de Nieuwe Maas een prominente rol speelt. Het plan is verder gericht op ontwikkeling van woningbouw, parkeren, detailhandel, leisure en recreatievoorzieningen en…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet burgerinitiatieven

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 14-10-2019

Rekenkamer onderzoekt Rotterdamse burgerinitiatieven  Met subsidieprogramma’s als CityLab010 stimuleert de gemeente burgers zelf het initiatief te nemen en maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Maar er zijn ook burgers die die aansporing niet nodig hebben en helemaal zelf het initiatief nemen,…

bekijk onderzoek