De rekenkamer als luis in de pels van de gemeente.

Met onafhankelijk onderzoek en een beoordeling van het functioneren en het presteren van het gemeentebestuur draagt de rekenkamer bij aan een transparanter en beter functionerend openbaar bestuur.

onderzoeksopzet woonvisie Lansingerland

Rekenkamer Lansingerland, onderzoek woonbeleid

Rekenkamer Lansingerland, 03-12-2020

de woonvisie Lansingerland De laatste jaren is de vraag naar woningen in Nederland fors toegenomen en daarmee is het reeds lang bestaande woningtekort nog groter geworden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat inmiddels zelfs uit van een jaarlijkse bouwopgave van…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet woonvisie Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, onderzoek woonbeleid

Rekenkamer Rotterdam, 03-12-2020

de Rotterdamse woonvisie Een stijging van het aantal Rotterdamse woningen in het midden- en hoge segment en een afname van het aantal goedkope woningen, met name op Zuid. Al decennia lang zijn deze uitgangspunten in Rotterdamse woonvisies en beleidsplannen voor…

bekijk onderzoek

opzet verkenning algoritmes

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 16-11-2020

verkenning naar algoritmes De Rekenkamer Rotterdam start in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam een verkenning naar (de ethiek van) algoritmes binnen de gemeente Rotterdam. Taken van beleidsmakers, managers, verzekeraars, dokters, politieagenten en andere beroepen veranderen drastisch door geavanceerde algoritmes…

bekijk onderzoek

gefundeerd bouwen

onderzoek naar nieuwbouw en renovatie van scholen

Rekenkamer Rotterdam, 12-11-2020

gefundeerd bouwen De gemeente Rotterdam heeft de werkwijze en organisatie omtrent onderwijshuisvesting ingrijpend veranderd en verbeterd, mede naar aanleiding van de lessen uit het evaluatierapport naar het ‘Open Venster’. Door de getroffen maatregelen kan het college zijn zorgplicht voor onderwijshuisvesting…

bekijk onderzoek

belofte maakt schuld

onderzoek naar schuldhulpverlening

Rekenkamer Lansingerland, 28-10-2020

gemeente heeft weinig aandacht voor Lansingerlanders met schulden Het is zeer onwaarschijnlijk dat de gemeente Lansingerland genoeg doet om het aantal huishoudens met schulden naar beneden te krijgen. Dat komt vooral omdat maar weinig Lansingerlandse schuldenaren worden bereikt met hulp….

bekijk onderzoek