onafhankelijk onderzoek voor Rotterdam en regio

De Rekenkamer Rotterdam draagt door interdisciplinair onderzoek en beleidsevaluatie bij aan het versterken van de lokale democratie en de kwaliteit van het gemeentebestuur.

onderzoeksopzet groene buitenruimte

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 17-05-2022

Veel Nederlandse gemeenten zijn bezig met vergroening. Net als in andere grote steden in Nederland staat de groene buitenruimte in Rotterdam onder druk door opgaven op het gebied van onder andere woningbouw, infrastructuur, bedrijvigheid en evenementen. Voldoende en goed onderhouden…

bekijk onderzoek

bouwen in balans

onderzoek naar woonbeleid Barendrecht

Rekenkamer Barendrecht, 21-04-2022

huizenprijzen en inkomens groeien uiteen op de Barendrechtse woningmarkt De verhouding tussen vraag en aanbod op de Barendrechtse woningmarkt verslechterde sinds 2015. Tegenover een stijging van het al relatief hoge percentage dure woningen binnen de totale woningvoorraad, stond een daling…

bekijk onderzoek

DoeMee-onderzoek Wet openbaarheid bestuur (Wob)

NVRR DoeMee onderzoek; de praktijk van de Wob

Rekenkamer Rotterdam, 19-04-2022

De Rekenkamer Rotterdam heeft deel genomen aan een landelijk onderzoek naar de wijze waarop Nederlandse gemeenten omgaan met informatieverzoeken onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het jaarlijks ‘DoeMee-onderzoek’ is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies…

bekijk onderzoek

tijd voor targets

beroordeling eindverantwoording 2018-2022 - lessen 20 jaar collegetargets

Rekenkamer Rotterdam, 03-02-2022

Het Rotterdamse college heeft aan het eind van de collegeperiode zeven targets van de vijftien collegetargets (bijna) gehaald. Vijf targets zijn niet gehaald en drie targets konden niet worden beoordeeld. Het is belangrijk dat de raad in debat gaat met…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet kostenbeheersing Wmo

Rekenkamer Lansingerland

Rekenkamer Lansingerland, 07-12-2021

gebruik en kosten Wmo nemen sterk toe Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) verantwoordelijk voor het ondersteunen van kwetsbare inwoners. Het aantal burgers dat via gemeenten gebruik maakt van Wmo-voorzieningen groeit, waardoor ook de kosten…

bekijk onderzoek