De rekenkamer als luis in de pels van de gemeente.

Met onafhankelijk onderzoek en een beoordeling van het functioneren en het presteren van het gemeentebestuur draagt de rekenkamer bij aan een transparanter en beter functionerend openbaar bestuur.

informatie onderzoek Wet openbaarheid bestuur (Wob)

NVRR DoeMee onderzoek; de praktijk van de Wob

Rekenkamer Rotterdam, 18-05-2021

De Rekenkamer Rotterdam neemt deel aan een landelijk onderzoek naar de wijze waarop Nederlandse gemeenten omgaan met informatieverzoeken onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het onderzoek is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR). Zo’n…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet woonvisie Albrandswaard

Rekenkamer Albrandswaard

Rekenkamer Albrandswaard, 20-04-2021

Nederland kampt al enige jaren met een groeiend tekort aan woningen, in het bijzonder in de Randstad. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is een bouwproductie van 75.000 woningen per jaar nodig om de woningnood het hoofd te bieden. Ook…

bekijk onderzoek

gekleurde technologie

verkenning ethisch gebruik algoritmes

Rekenkamer Rotterdam, 15-04-2021

De gemeente Rotterdam maakt ter ondersteuning van haar besluitvorming gebruik van algoritmes. Hoewel er binnen de gemeente aandacht bestaat voor het ethisch gebruik van algoritmes, is het besef van de noodzaak hiervan nog niet heel wijdverbreid. Dit kan leiden tot…

bekijk onderzoek

integriteit gemeente Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 28-01-2021

De Rekenkamer Rotterdam heeft positief gereageerd op een verzoek van de raad van Rotterdam om onderzoek te doen naar de integriteit binnen de gemeente Rotterdam. Zij zal zich gaan richten op de mate waarin eerdere rekenkameraanbevelingen over integriteit door het…

bekijk onderzoek

G4-analyse geheimhouding

Rekenkamer Rotterdam, 25-01-2021

onjuiste omgang geheimhouding doet afbreuk aan openbaarheid bestuur De gemeenteraden van de vier grote steden (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht) gaan niet helemaal juist om met geheimhouding. Zo wordt vaak geheimhouding bekrachtigd zonder een inhoudelijk toereikende onderbouwing, wordt de…

bekijk onderzoek