onafhankelijk onderzoek voor Rotterdam en regio

De Rekenkamer Rotterdam draagt door interdisciplinair onderzoek en beleidsevaluatie bij aan het versterken van de lokale democratie en de kwaliteit van het gemeentebestuur.

broze bedoelingen

ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid

Rekenkamer Rotterdam, 27-05-2021

Rotterdams ouderenbeleid maakt ouderen niet veel wijzer De gemeente Rotterdam wil dat ouderen gezonder leven, dat eenzaamheid vermindert, dat ouderen in een geschikte woning wonen en dat zij passende zorg en ondersteuning krijgen. Het is echter niet te verwachten dat…

bekijk onderzoek

onderzoeksbrief Feyenoord City toetsing risico’s en waarborgen

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 21-05-2021

Sinds het najaar van 2019 doet de rekenkamer onderzoek naar de financiële betrokkenheid van de gemeente bij Feyenoord City. Eerder is in juli 2020 een tussentijdse brief gepubliceerd. In navolging van de aanbeveling van de rekenkamer in deze brief is…

bekijk onderzoek

informatie onderzoek Wet openbaarheid bestuur (Wob)

NVRR DoeMee onderzoek; de praktijk van de Wob

Rekenkamer Rotterdam, 18-05-2021

De Rekenkamer Rotterdam neemt deel aan een landelijk onderzoek naar de wijze waarop Nederlandse gemeenten omgaan met informatieverzoeken onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het onderzoek is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR). Zo’n…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet woonvisie Albrandswaard

Rekenkamer Albrandswaard

Rekenkamer Albrandswaard, 20-04-2021

Nederland kampt al enige jaren met een groeiend tekort aan woningen, in het bijzonder in de Randstad. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is een bouwproductie van 75.000 woningen per jaar nodig om de woningnood het hoofd te bieden. Ook…

bekijk onderzoek

gekleurde technologie

verkenning ethisch gebruik algoritmes

Rekenkamer Rotterdam, 15-04-2021

De gemeente Rotterdam maakt ter ondersteuning van haar besluitvorming gebruik van algoritmes. Hoewel er binnen de gemeente aandacht bestaat voor het ethisch gebruik van algoritmes, is het besef van de noodzaak hiervan nog niet heel wijdverbreid. Dit kan leiden tot…

bekijk onderzoek