Onafhankelijk onderzoek voor Rotterdam en regio

De Rekenkamer Rotterdam draagt door interdisciplinair onderzoek en beleidsevaluatie bij aan het versterken van de lokale democratie en de kwaliteit van het gemeentebestuur.

Cover rapport 'Ambtelijke Integriteit'

ambtelijke integriteit

onderzoek naar detecteren, oppakken en onderzoeken, afhandelen en leren

Rekenkamer Rotterdam, 23-11-2023

De Rekenkamer Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar integriteit binnen de gemeentelijke organisatie. Hoewel de aandacht voor integriteit is toegenomen en er veel goed gaat, is er ook nog veel ruimte voor verbetering. Medewerkers moeten betere handvatten krijgen en er moet…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

onderzoek naar de GRJR

Rekenkamer Rotterdam, 20-10-2023

De decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 maakte gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van het totale aanbod van jeugdzorg. Voor een goede uitvoering van deze taken dienen gemeenten waar nodig samen te werken. Dertien gemeenten in de regio Rijnmond werken…

bekijk onderzoek
Cover rapport doorwerken aan daklozenopvang

doorwerken aan daklozenopvang

opvolgingsonderzoek

Rekenkamer Rotterdam, 19-10-2023

In mei 2018 concludeerde de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘Niet thuis geven’ dat de hulpverlening aan dakloze mensen in Rotterdam tekort schoot. Nu heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen uit dat onderzoek zijn uitgevoerd. Juist de aanbevelingen…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet toegankelijkheid in beleid en in de uitvoering van dienstverleningsprocessen

Rekenkamer Rotterdam, 21-09-2023

Volgens schattingen heeft ongeveer één op de acht Nederlanders een beperking. Mensen met een beperking ervaren in de praktijk vaak obstakels bij het deelnemen aan de samenleving wanneer deze te weinig is aangepast aan hun behoeften. Het is voor de…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet verkeersveiligheid

Rekenkamer Rotterdam, 05-09-2023

Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk onderwerp in Rotterdam. Veel burgers maken zich zorgen over het verkeer in Rotterdam. Verkeersproblematiek staat al jaren in de top 3 van grootste zorgen van Rotterdammers. Ook bestuurlijk en politiek staat verkeersveiligheid in de belangstelling….

bekijk onderzoek