De rekenkamer als luis in de pels van de gemeente.

Met onafhankelijk onderzoek en een beoordeling van het functioneren en het presteren van het gemeentebestuur draagt de rekenkamer bij aan een transparanter en beter functionerend openbaar bestuur.

collegetargets: tussentijdse beoordeling mijlpalen

Rekenkamer Rotterdam, 17-06-2020

In dit onderzoek heeft de rekenkamer de resultaten van de collegetargets zoals die zijn opgenomen in de jaarstukken 2019 van de gemeente Rotterdam onderzocht aan de hand van normen ten aanzien van controleerbaarheid en juistheid. Tevens heeft de rekenkamer getoetst…

bekijk onderzoek

waarde van publiek

onderzoek publieksbereik cultuurplaninstellingen

Rekenkamer Rotterdam, 11-06-2020

Het publiek dat gesubsidieerde cultuurinstellingen bezoekt is nog altijd geen goede afspiegeling van de Rotterdamse bevolking, ondanks gemeentelijk beleid om dat te verbeteren. Bij de grootste en meest ondervertegenwoordigde publieksgroepen is nog geen vooruitgang te zien. Dit komt onder andere…

bekijk onderzoek

kwetsbaar en uit beeld

onderzoek naar ondersteuning van ouderen bij langer thuis wonen

Rekenkamer Lansingerland, 20-05-2020

De gemeente heeft de kwetsbare ouderen in Lansingerland en hun specifieke ondersteuningsbehoeften nog onvoldoende in beeld. De gemeente ondersteunt deze ouderen mogelijk dan ook nog niet genoeg bij het langer thuis wonen. Juist deze kwetsbare ouderen, zonder netwerk, mantelzorger of…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet ouderenbeleid

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 25-02-2020

dubbele vergrijzing Rotterdam De komende jaren neemt het aantal ouderen van 65 jaar en ouder in Rotterdam met een derde toe, naar bijna 130.000 in 2035. De grootste stijging vindt plaats bij 75-plussers. Dit betekent dat er sprake is van…

bekijk onderzoek

een opdracht voor de stad

onderzoek naar toepassingen en resultaten social return

Rekenkamer Rotterdam, 12-02-2020

De gemeente Rotterdam laat kansen liggen om werkzoekenden uit Rotterdam (Zuid) aan werk of een stage te helpen. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘Een opdracht voor de stad, onderzoek naar toepassing en resultaten social return’….

bekijk onderzoek