Onafhankelijk onderzoek voor Rotterdam en regio

De Rekenkamer Rotterdam draagt door interdisciplinair onderzoek en beleidsevaluatie bij aan het versterken van de lokale democratie en de kwaliteit van het gemeentebestuur.

bijdragen aan de regionale economie

onderzoek naar economisch programma MRDH

Rekenkamer Rotterdam, 20-10-2022

In het samenwerkingsverband Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken 23 gemeenten aan de bevordering van het economisch vestigingsklimaat. De MRDH bevordert de samenwerking, samenhang en kennisuitwisseling, maar de wijze van financiering van projecten schiet tekort. De financiĆ«le regeling hiervoor heeft…

bekijk onderzoek

meer waarde voor jongeren

onderzoek naar effecten van jongerenwerk

Rekenkamer Rotterdam, 07-10-2022

Het door de gemeente gefinancierde jongerenwerk bereikte een aanzienlijk deel van de Rotterdamse jongeren. De activiteiten dragen aantoonbaar bij aan het welzijn van jongeren, bijvoorbeeld aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling en hun mentale weerbaarheid. Wel ondervindt het jongerenwerk problemen in de…

bekijk onderzoek

thuis in cijfers

onderzoek naar woonbeleid Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 09-09-2022

Betere cijfers nodig voor Rotterdams woonbeleid Sinds 2015 is de Woonvisie Rotterdam de leidraad voor het Rotterdamse woonbeleid. Daarin geeft de gemeente voor de periode tot 2030 onder andere aan hoeveel huizen er in elke prijsklasse zouden moeten zijn en…

bekijk onderzoek

bouwen in beweging

onderzoek naar woonbeleid Lansingerland

Rekenkamer Lansingerland, 07-07-2022

In het rapport ‘bouwen in beweging’ onderzocht de Rekenkamer Lansingerland hoe en in welke mate het woonbeleid van Lansingerland van invloed is geweest op de aansluiting tussen vraag en aanbod op de woningmarkt in de gemeente. Vraag en aanbod verwijzen…

bekijk onderzoek

onderzoek integriteit

Rekenkamer Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, 15-06-2022

Eind 2020 heeft de Rotterdamse gemeenteraad ons gevraagd om onderzoek te doen naar integriteit en ongewenst gedrag. Dit omvat onder andere pesten, diefstal, misbruik van informatie, belangenverstrengeling, maar ook discriminatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek richt zich op het…

bekijk onderzoek