De rekenkamer als luis in de pels van de gemeente.

Met onafhankelijk onderzoek en een beoordeling van het functioneren en het presteren van het gemeentebestuur draagt de rekenkamer bij aan een transparanter en beter functionerend openbaar bestuur.

onderzoeksopzet woonvisie Barendrecht

onderzoek woonbeleid

Rekenkamer Barendrecht, 10-12-2020

Nederland kampt al enige jaren met een groeiend tekort aan woningen, in het bijzonder in de Randstad. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is een bouwproductie van 75.000 woningen per jaar nodig om de woningnood het hoofd te bieden. Ook…

bekijk onderzoek

een dure scheiding

onderzoek naar het afvalbeleid van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Rekenkamer Krimpen aan den IJssel, 09-12-2020

De gemeente Krimpen aan den IJssel wilde met het afvalbeleid in de periode 2016-2020 een afvalscheidingspercentage van 70 realiseren zonder dat de lasten voor inwoners zouden stijgen. De eerste doelstelling is bijna behaald, maar inwoners profiteren niet van de betere…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet woonvisie Lansingerland

Rekenkamer Lansingerland, onderzoek woonbeleid

Rekenkamer Lansingerland, 03-12-2020

de woonvisie Lansingerland De laatste jaren is de vraag naar woningen in Nederland fors toegenomen en daarmee is het reeds lang bestaande woningtekort nog groter geworden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat inmiddels zelfs uit van een jaarlijkse bouwopgave van…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet woonvisie Rotterdam

Rekenkamer Rotterdam, onderzoek woonbeleid

Rekenkamer Rotterdam, 03-12-2020

de Rotterdamse woonvisie Een stijging van het aantal Rotterdamse woningen in het midden- en hoge segment en een afname van het aantal goedkope woningen, met name op Zuid. Al decennia lang zijn deze uitgangspunten in Rotterdamse woonvisies en beleidsplannen voor…

bekijk onderzoek

gefundeerd bouwen

onderzoek naar nieuwbouw en renovatie van scholen

Rekenkamer Rotterdam, 12-11-2020

gefundeerd bouwen De gemeente Rotterdam heeft de werkwijze en organisatie omtrent onderwijshuisvesting ingrijpend veranderd en verbeterd, mede naar aanleiding van de lessen uit het evaluatierapport naar het ‘Open Venster’. Door de getroffen maatregelen kan het college zijn zorgplicht voor onderwijshuisvesting…

bekijk onderzoek