De rekenkamer als luis in de pels van de gemeente.

Met onafhankelijk onderzoek en een beoordeling van het functioneren en het presteren van het gemeentebestuur draagt de rekenkamer bij aan een transparanter en beter functionerend openbaar bestuur.

voorzijde rapport / grafische plattegrond gebied Feyenoord City

aandeel zonder belang

onderzoek naar financiële bijdrage gemeente in Feyenoord City

Rekenkamer Rotterdam, 09-07-2020

Voor het beoogde aandeelhouderschap van de gemeente van € 40 mln. in het nieuwe stadion is onvoldoende onderbouwing aanwezig. In de besluitvorming over Feyenoord City stond het maatschappelijk belang van de gebiedsontwikkeling centraal, maar er is geen duidelijke onderbouwing van…

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet afvalbeleid

Krimpen aan den IJssel

Rekenkamer Krimpen aan den IJssel, 25-06-2020

te weinig afvalscheiding in Krimpen aan den IJssel De landelijke overheid wil dat burgers minder afval produceren en meer afval wordt hergebruikt. In 2020 moet daarom 75% van het afval gescheiden worden ingezameld. De hoeveelheid afval per inwoner per jaar…

bekijk onderzoek

grond voor twijfel

onderzoek naar verdeling kosten en opbrengsten Nieuw Reijerwaard

Rekenkamer Barendrecht, 25-06-2020

De gemeente Barendrecht heeft het besluit om in 2012 deel te nemen aan de gemeenschappelijk regeling (GR) Nieuw Reijerwaard onvoldoende doordacht. Acht jaar later blijkt vooral de rest van de regio te profiteren van het bedrijventerrein, terwijl Barendrecht wél het…

bekijk onderzoek

collegetargets: tussentijdse beoordeling mijlpalen

Rekenkamer Rotterdam, 17-06-2020

In dit onderzoek heeft de rekenkamer de resultaten van de collegetargets zoals die zijn opgenomen in de jaarstukken 2019 van de gemeente Rotterdam onderzocht aan de hand van normen ten aanzien van controleerbaarheid en juistheid. Tevens heeft de rekenkamer getoetst…

bekijk onderzoek

waarde van publiek

onderzoek publieksbereik cultuurplaninstellingen

Rekenkamer Rotterdam, 11-06-2020

Het publiek dat gesubsidieerde cultuurinstellingen bezoekt is nog altijd geen goede afspiegeling van de Rotterdamse bevolking, ondanks gemeentelijk beleid om dat te verbeteren. Bij de grootste en meest ondervertegenwoordigde publieksgroepen is nog geen vooruitgang te zien. Dit komt onder andere…

bekijk onderzoek