visie

De Rekenkamer Rotteredam voert de wettelijk opgedragen taak uit om onafhankelijk onderzoek te doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De wijze waarop de rekenkamer die wettelijke taak uitvoert is beschreven in het eveneens wettelijk verplichte reglement van orde. Binnen deze kaders heeft de rekenkamer uiteraard nog voldoende ruimte om haar keuzes te maken en op basis van een meerjarige visie een verder invulling aan haar wettelijke taak te geven. De beleidsvisie biedt deze nadere invulling.

U kunt de visie Rekenkamer Rotterdam, beleidsvisie Rekenkamer Rotterdam 2016-2021 en het beleidsplan 2017-2021 downloaden.