vacatures en stages

vacatures

Junior onderzoeker Rekenkamer Rotterdam

32-36 uur per week

De stad moet veiliger, schoner en bereikbaarder. Subsidies moeten beter worden besteed. Het gemeentelijk apparaat moet efficiënter functioneren. Dat zijn slechts enkele voorbeelden van beloften van politici en bestuurders. Maar wat komt ervan terecht? Wil jij dit onderzoeken om zo bij te dragen aan een beter functionerende gemeente? En wil je daarbij dicht op het politiek-bestuurlijke krachtenveld zitten? Dan zijn wij op zoek naar jou! [Lees verder…]

Volg de rekenkamer op LinkedIn om op de hoogte te blijven van toekomstige vacatures.

stages

algemene procedure

Bij de rekenkamer bestaat voor (universitaire) studenten regelmatig de mogelijkheid om als stagiair(e) te participeren in lopende of toekomstige onderzoeksprojecten.

werkzaamheden

Werkzaamheden omvatten het houden van interviews, dossierstudie en rapporteren ten behoeve van de publicatie. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een projectteam onder leiding van de projectleider.

stagebegeleiding en vergoeding

Stagiairs stellen kort na aanvang een projectplan op waarin de leerdoelen in overeenstemming worden gebracht met de uit te voeren activiteiten bij de rekenkamer. Het plan wordt met de projectleider en de directeur van de rekenkamer besproken. De stagiair voert het plan uit en wordt daarbij begeleid door de projectleider. Aan het eind van de stage wordt de uitvoering van het plan geëvalueerd in een projectverslag en volgt een afsluitend gesprek met projectleider en directeur. De duur van de stage wordt in overleg bepaald.
Stagiairs komen in aanmerking voor een stagevergoeding.

disciplines

Gezien de aard van de werkzaamheden van de rekenkamer zijn stageplaatsen vooral interessant voor studenten in disciplines als bestuurskunde, economie (overheidsfinanciën), politicologie, bestuursrecht, accountancy en beleidswetenschappen.
Een stage bij de Rekenkamer Rotterdam is geschikt voor studenten die er graag een eigen mening op nahouden mits ze die kunnen onderbouwen en interesse hebben in overheid, politiek en samenleving.

Voor nadere informatie of eventuele aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat (010-2672242). E-mail: info@rekenkamer.rotterdam.nl.