vacatures en stages

vacatures

Projectleider Rekenkamer Rotterdam (M,V,X) DEZE VACATURE IS INMIDDELS GESLOTEN

32-36 uur per week

De stad moet veiliger, schoner en bereikbaarder. Subsidies moeten beter besteed worden. Het gemeentelijk apparaat moet efficiënter functioneren. Dat zijn slechts enkele voorbeelden van beloften van politici en bestuurders. Maar wat komt ervan terecht? Is het gevoerde beleid effectief?

Wil jij leiding geven aan rekenkameronderzoeken waarin deze en andere vragen worden onderzocht? En hou je ervan om zowel onafhankelijk te zijn als dicht op het politiek-bestuurlijke krachtenveld te zitten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Diversiteitsstatement

We nodigen iedereen uit om te solliciteren, ongeacht je leeftijd, achtergrond, gender, van wie je houdt, je geloof en je arbeidsmarktmogelijkheden.

Wie zijn wij?

De Rekenkamer Rotterdam is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat met interdisciplinair onderzoek de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid en bestuur van de gemeente Rotterdam onderzoekt. Wij doen dit ten behoeve van de gemeenteraad die daarmee haar kaderstellende en controlerende rol kan versterken. De rapporten van de Rekenkamer Rotterdam worden zeer serieus genomen. Ze worden gebruikt in het politieke debat tussen raad en college. Ambtenaren gebruiken de rapporten om van te leren. En ze worden opgepikt door lokale, landelijk en zelfs internationale media.

De rekenkamer bepaalt zelf welke maatschappelijke thema’s zij onderzoekt en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Daarnaast kunnen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders een onderzoek verzoeken, wat met enige regelmaat ook gebeurt.

De onderzoeken van de Rekenkamer Rotterdam kunnen over alles gaan. Over het woonbeleid, de aanpak van ondermijnende criminaliteit, welzijnswerk voor jongeren, groen in de stad en ambtelijke integriteit. De variëteit in de onderzoeken maakt dat de achtergrond van onze onderzoekers ook erg verschilt. Bij ons werken zo’n 20 mensen, waaronder een socioloog, een registercontroller, een data-analist, een bestuurskundige en een cultureel geograaf. We werken met veel plezier samen om vanuit een gezamenlijke visie en passie voor de regio Rotterdam tot goede onderzoeken te komen, waar de gemeenteraad op kan bouwen.

De Rekenkamer Rotterdam werkt niet alleen voor Rotterdam, maar ook voor de gemeenteraden van vijf regiogemeenten, namelijk Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Lansingerland. Ook dit draagt bij aan variatie in de werkzaamheden. Gemiddeld hebben we 8 à 10 onderzoeken tegelijk in portefeuille, waarvan maximaal 2 voor de regiogemeenten.

Hoe ziet de functie van projectleider eruit?

Jouw kerntaak is het dagelijks leidinggeven aan onafhankelijk onderzoek voor Rotterdam en regio. Je draagt met inspirerende ideeën bij aan de onderzoeksprogrammering. Als projectleider werk je met je team onderwerpen uit in probleemstellingen en onderzoeksvragen en bepaal je in goed overleg met de directeur de onderzoeksopzet. Je bent voor de benodigde informatie niet alleen veelvuldig op bezoek bij gemeentelijke clusters, maar vaak ook bij samenwerkingspartners van de gemeente (woningcorporaties, onderwijs, zorginstellingen etc.). Dankzij een uitstekend conceptueel vermogen, snel begrip van zaken, tactvol optreden en volharding, krijg je zonder problemen de juiste informatie boven tafel. Bovendien weet je die informatie niet alleen op een rijtje te zetten, maar ook diepgaand te analyseren en evenwichtig te beoordelen. Je geeft leiding aan het schrijfproces, zodat het onderzoek uitmondt in degelijke en leesbare rapporten waarbij je zorgt dat effectief gebruik gemaakt wordt van visuele communicatie. Je geeft richting aan het formuleren van heldere conclusies en inspirerende en haalbare aanbevelingen. Samen met de directeur informeer je de gemeenteraden en het bredere publiek over de uitkomsten van het onderzoek.

Als projectleider ben je zowel inhoudelijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van hoogwaardig onderzoek als verantwoordelijk voor het afronden van het onderzoek binnen de planning en met de beschikbare capaciteit. De onderzoeken hebben over het algemeen een doorlooptijd van één à anderhalf jaar. Normaal gesproken heb je twee onderzoeken tegelijkertijd in portefeuille, in verschillende stadia van het onderzoeksproces. De meeste onderzoeksteams bestaan uit een projectleider en twee onderzoekers. Je zorgt ervoor dat de onderzoekers op de goede manier het beste uit zichzelf halen en dat het teamwork zowel prettig als productief is. Als we binnen de rekenkamer noodzakelijke expertise missen, ben jij verantwoordelijk voor het aantrekken en aansturen van externe expertise.

Wie ben jij?

We zijn op zoek naar een professional met ervaring zowel met het doen van onderzoek als met leidinggeven aan kleine projectteams. Je beschikt over een academisch denk- en werkniveau en je hebt de competenties om inspirerend en coachend leiding te geven. Je hebt zowel inzicht in de behoeften en ambities van de onderzoekers in je team als in politiek-bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen. Je bent verbindend, resultaatgericht, efficiënt en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Je hebt interesse in een breed palet aan onderzoeksthema’s. Tot slot wil je met onderzoek bijdragen aan het functioneren van de lokale democratie en de kwaliteit van het openbaar bestuur.

Jouw sollicitatie:

Om te zorgen dat alle kandidaten op dezelfde manier beoordeeld worden, vragen we je niet om een cv of sollicitatiebrief. In plaats daarvan stellen we alle kandidaten dezelfde vragen, waarmee we zicht krijgen op de mate waarin je aan de functie-eisen voldoet. Dit is de enige informatie waar we je in deze ronde op beoordelen. Wel vragen we je om je naam, telefoonnummer en emailadres te vermelden in de begeleidende email.

Vragen:

  1. Wat maakt jou geschikt voor het meewerken aan interdisciplinair onderzoek met maatschappelijke impact dat elke toets der kritiek moet kunnen doorstaan? Geef een voorbeeld van een onderzoek waaraan jij hebt (mee)gewerkt waar dat uit blijkt.
  2. In deze functie draait het om interdisciplinair samenwerken. Geef een voorbeeld van een situatie waarin je actief op zoek bent gegaan naar interdisciplinaire samenwerking. Hoe heb je het aangepakt en wat heeft het opgeleverd? Wat was jouw rol als projectleider hierin?
  3. Bestuurlijke sensitief, efficiënt, verbindend en resultaatgerichtheid staan genoemd als functievoorwaarden. Welke van deze eigenschappen past het best bij jou? En waar blijkt dat uit?
  4. Goede onderzoekers zijn onafhankelijke denkers. Hoe bereik jij de noodzakelijke consensus, zowel op inhoud als op proces, terwijl je tegelijkertijd tegenspraak benut? Geef een voorbeeld van hoe jij als projectleider bent omgegaan met verschillen van inzicht of een andere uitdagende situatie binnen een team.
  5. In deze rol heb je te maken met verschillende belangen. Die van de rekenkamer zelf, maar bijvoorbeeld ook van de gemeenteraad, burgemeester en wethouders, ambtenaren, burgers en journalisten. Welk onderzoeksinstituut gaat naar jouw idee goed om met verschillende belangen en waar blijkt dat volgens jou uit?

Gebruik maximaal 300 woorden voor het beantwoorden van elke vraag.

 Wat krijg je ervoor terug?

Aanstelling geschiedt voor ten minste 32 en maximaal 36 uur per week. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt een vast dienstverband.

We zijn op zoek naar iemand waarvoor een salaris tussen de € 4781,- en 6470,- passend is (schaal 12 van de CAO-gemeenten). Bij een voltijds aanstelling (36 uur) heb je in totaal 20 betaalde vakantiedagen. Je kunt extra verlof kopen. Ook hebben we goede regelingen voor ouderschapsverlof en (kort- of langdurend) zorgverlof. Daarnaast ontvang je vakantie- en eindejaarsuitkeringen, die je via het Individueel Keuzebudget (IKB) op heel verschillende manieren kunt inzetten of laten uitbetalen.

We werken hybride. De meeste collega’s werken de helft van hun werktijd op kantoor en de andere helft thuis. Maar er zijn ook collega’s die je elke dag op kantoor tegen komt of collega’s die grotendeels thuis werken. Wij vinden duurzame vitaliteit belangrijk en juist omdat we een kleine organisatie zijn kunnen we maatwerk bieden, zodat jij de optimale balans in je leven kunt realiseren.

We vinden het belangrijk dat jij je verder kunt ontwikkelen. Binnen de rekenkamer organiseren we regelmatig lezingen en trainingen en andere bijeenkomsten waarin we elkaar uitdagen en beter leren kennen. Ook de vereniging van rekenkamers (NVRR) biedt viel aan; van introductiecursus en workshops over nieuwe onderzoeksmethoden tot actuele webinars. Daarnaast creëren we actief mogelijkheden om jouw ontwikkelingsdoelen dichterbij te brengen. Dat kan uiteenlopen van tijd bieden voor het schrijven van publicaties, het afronden van een proefschrift of het beschikbaar stellen van een cursusbudget, tot deelname aan (wetenschappelijke) congressen, het begeleiden van stagiaires en het participeren in ambitieuze leergangen op het gebied van projectmanagement of het openbaar bestuur.

Omdat we een kleine organisatie zijn, waar mensen relatief lang blijven werken omdat het werk door de afwisseling aantrekkelijk is, zijn de interne doorgroeimogelijkheden beperkt. Tegelijkertijd zijn er veel mogelijkheden om in het netwerk van de rekenkamer door te stromen. Zo kun je bijvoorbeeld als interne kandidaat solliciteren op vacatures binnen de gemeente Rotterdam. Oud-collega’s bekleden interessante functies bij andere onderzoeksinstituten, gemeenten, provincies, ministeries, uitvoeringsorganisaties, politieke partijen of in de consultany-branch.

Jouw sollicitatie        

Voor meer informatie over de functie en de Rekenkamer Rotterdam kun je contact opnemen met Marjolein van Asselt (010-2672242).

Stuur je sollicitatie uiterlijk 15 september per e-mail naar sollicitatie@rekenkamer.rotterdam.nl.

Als we enthousiast zijn na jouw schriftelijke sollicitatie, volgt een inhoudelijk gesprek met de directeur en twee collega’s. Aansluitend volgt een informeel gesprek met nog twee collega’s. Na een positief advies volgt een tweede ronde, waarin we je vragen een casus uit te werken. Als we allebei vinden dat het een match is, volgt een arbeidsvoorwaardengesprek.

We zien je sollicitatie met belangstelling tegemoet. Deze vacature is inmiddels gesloten. We nemen zsm contact op met de sollicitanten.

 

 

algemene informatie over stage

algemene procedure

Bij de rekenkamer bestaat voor (universitaire) studenten regelmatig de mogelijkheid om als stagiair(e) te participeren in lopende of toekomstige onderzoeksprojecten.

werkzaamheden

Werkzaamheden omvatten het houden van interviews, dossierstudie en rapporteren ten behoeve van de publicatie. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een projectteam onder leiding van de projectleider.

stagebegeleiding en vergoeding

Stagiairs stellen kort na aanvang een projectplan op waarin de leerdoelen in overeenstemming worden gebracht met de uit te voeren activiteiten bij de rekenkamer. Het plan wordt met de projectleider en de directeur van de rekenkamer besproken. De stagiair voert het plan uit en wordt daarbij begeleid door de projectleider. Aan het eind van de stage wordt de uitvoering van het plan geëvalueerd in een projectverslag en volgt een afsluitend gesprek met projectleider en directeur. De duur van de stage wordt in overleg bepaald.
Stagiairs komen in aanmerking voor een stagevergoeding.

disciplines

Gezien de aard van de werkzaamheden van de rekenkamer zijn stageplaatsen vooral interessant voor studenten in disciplines als bestuurskunde, economie (overheidsfinanciën), politicologie, bestuursrecht, accountancy en beleidswetenschappen.
Een stage bij de Rekenkamer Rotterdam is geschikt voor studenten die er graag een eigen mening op nahouden mits ze die kunnen onderbouwen en interesse hebben in overheid, politiek en samenleving.

Voor nadere informatie of eventuele aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat (010-2672242). E-mail: info@rekenkamer.rotterdam.nl.