vacatures en stages

vacatures Rekenkamer Rotterdam

 stageplaatsen

algemene procedure
Bij de Rekenkamer Rotterdam bestaat voor universitaire en HBO-studenten regelmatig de mogelijkheid om als stagiair(e) te participeren in lopende of toekomstige onderzoeksprojecten. Ook ten behoeve van de ondersteuning heeft de rekenkamer altijd behoefte aan een stagiar(e) (MBO-niveau).

werkzaamheden
De werkzaamheden voor stagiair(e)s van universitaire of HBO-opleidingen omvatten het houden van interviews, dossierstudie en rapporteren ten behoeve van de publicatie. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een projectteam onder leiding van de projectleider.

De werkzaamheden van een stagiair(e) ten behoeve van de ondersteuning bestaan uit het assisteren in het bureaumanagement en van het directiesecretariaat. Dit gebeurt onder leiding en verantwoordelijkheid van de bureaumanager.

stagebegeleiding en vergoeding

  • universitair/HBO: stagiair(e)s stellen kort na aanvang een projectplan op waarin de leerdoelen in overeenstemming worden gebracht met de uit te voeren activiteiten bij de rekenkamer. Het plan wordt met de projectleider en de directeur besproken. De stagiair(e) voert het plan uit en wordt daarbij begeleid door de projectleider. Aan het eind van de stage wordt de uitvoering van het plan geëvalueerd in een projectverslag en volgt een afsluitend gesprek met de projectleider en de directeur. De stage duurt tenminste 4 maanden. Stagiair(e)s komen in aanmerking voor een stagevergoeding.
  • MBO: stagiair(e)s komen in aanmerking voor een stagevergoeding.

disciplines

  • universitair/HBO: Gezien de aard van de onderzoekswerkzaamheden van de rekenkamer zijn stageplaatsen vooral interessant voor studenten in disciplines als bestuurskunde, economie (overheidsfinanciën), politicologie, bestuursrecht, accountancy en beleidswetenschappen.
  • MBO: Voor een stageplaats bij de ondersteuning, komen met name studenten van een secretariële of administratieve MBO-opleiding in aanmerking.

Voor nadere informatie of eventuele aanmelding kunt u contact opnemen met de directieassistente, mevrouw C. Stoute.

Rekenkamer Rotterdam
Meent 94
3011 JP ROTTERDAM
010 267 2242
info@rekenkamer.rotterdam.nl