kwaliteitshandvest G4+

Als rekenkamers werken wij op basis van de gemeente- of provinciewet en de gemeentelijke en provinciale verordeningen. Wij stellen hoge eisen aan het openbaar bestuur dat wij controleren en daarom ook aan onszelf. Wij willen op basis van gedegen, relevante en gezaghebbende onderzoeksproducten een betekenisvolle rol vervullen in het lokale bestuur. Wij realiseren ons dat het gezag en het effect van de rekenkamer van vele factoren afhankelijk zijn. Deze factoren liggen, onder meer, besloten in de keten van besluiten over de organisatie, het onderzoek en het publicatieproces van de rekenkamer alsmede in de relaties met de bestuurlijke vertegenwoordigingen en de programmering van onderzoeken.

Daarom spreken wij af ons bij die besluiten te houden aan de uitgangspunten zoals verwoord in dit kwaliteitshandvest. Bij dit handvest hoort een toetsingskader, waarmee periodiek een beoordeling kan plaatsvinden.

Rotterdam, 28 april 2020
kwaliteitshandvest 3e herziene versie

Rekenkamer Metropool Amsterdam
Jan de Ridder
Rekenkamer Den Haag
Manus Twisk
Randstedelijke Rekenkamer
Ans Hoenderdos
Rekenkamer Rotterdam
Paul Hofstra
Rekenkamer Utrecht
Peter van den Berg