grondslag rekenkamers

De grondslag van de gemeentelijke rekenkamer is te vinden in de Gemeentewet. In de artikelen 81a tot en met 81o en de artikelen 182 tot en met 185 staan de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een rekenkamer beschreven.

1997: Rotterdam
Al voor er landelijke regelgeving op dit gebied was heeft Rotterdam een gemeentelijke rekenkamer ingesteld op basis van de Verordening Gemeentelijke Rekenkamer (VGR).

Op 19 februari 2004 heeft de gemeenteraad van Rotterdam besloten de bestaande VGR uit 1997 te vervangen door een nieuwe verordening. De Verordening Rekenkamer Rotterdam 2004 geeft aanvullende regels ten opzichte van het bepaalde in de Gemeentewet en vult bepaalde keuzemogelijkheden in.

Op 18 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Rotterdam besloten de bestaande VGR uit 2004 te vervangen door een nieuwe verordening. In de Verordening Rekenkamer Rotterdam 2021 zijn enkele bepalingen over de rechtspositie van de directeur rekenkamer aangepast.

De rechtspositie van de directeur is verder vastgelegd in de Verordening rechtspositie directeur Rekenkamer Rotterdam.

2003: Barendrecht
Op 27 oktober 2003 besloot de gemeenteraad van Barendrecht om de directeur van de Rekenkamer Rotterdam te benoemen tot directeur van de Rekenkamer Barendrecht. Dit is vastgelegd in de Verordening Rekenkamer Barendrecht 2019.

2007: Lansingerland
Na de vorming van de gemeente Lansingerland uit de gemeenten Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs is de directeur van de Rekenkamer Rotterdam ook directeur van de Rekenkamer Lansingerland. Dit is vastgelegd in de Verordening Rekenkamer Lansingerland 2024.

2014: Capelle aan den IJssel
Op 7 juli 2014 heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel de directeur van de Rekenkamer Rotterdam voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 30 september 2015 benoemd tot directeur van de Rekenkamer Capelle aan den IJssel. Met ingang van 1 oktober 2015 is de periode met één jaar verlengd. Met ingang van 17 oktober 2016 is de rekenkamerfunctie bij verordening gewijzigd in een rekenkamer en is vastgelegd dat de directeur van de rekenkamer Rotterdam ook directeur van de rekenkamer Capelle aan de IJsel is. Verdere afspraken werden vastgelegd in de Verordening rekenkamer Capelle aan den IJssel 2021.

2018: Krimpen aan den IJssel
Vanaf 1 mei 2018 werd de directeur van de Rekenkamer Rotterdam benoemd tot directeur van de Rekenkamer Krimpen aan den IJssel voor de duur van twee jaar. Na deze termijn is de rekenkamerfunctie bij verordening gewijzigd en is per 1 mei 2020 de directeur voor een periode van zes jaar benoemd. Een en ander is geregeld in de Verordening rekenkamer Krimpen aan den IJssel 2020.

2020: Albrandswaard
Op 5 oktober 2020 is de directeur van de Rekenkamer Rotterdam voor zes jaar benoemd tot directeur van de Rekenkamer Albrandswaard. Een en ander is geregeld in de Verordening rekenkamer Albrandswaard 2020.