evaluatie Rekenkamer Rotterdam

Het uitvoeren van een wettelijke taak legt een zware verantwoordelijkheid bij het betreffende bestuursorgaan. Dat geldt ook voor de Rekenkamer Rotterdam. Onafhankelijk onderzoek naar het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur dient aan de hoogste kwaliteitseisen te voldoen. Om die reden hebben de grote lokale rekenkamers met een eigen onderzoeksstaf zich gebonden aan het zogenoemde kwaliteitshandvest. Hierin staan de standaards vermeld waar goed rekenkameronderzoek aan dient te voldoen. Tevens hebben de rekenkamers zich gebonden aan het eenmaal in de zes jaar laten uitvoeren van een onafhankelijke evaluatie.

U kunt het verslag van de 1e evaluatie (sept 2014) ‘evenwicht bij tegenwicht. evaluatie Rekenkamer Rotterdam.’ hier downloaden.