over ons

De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en transparantie van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Hiermee levert zij een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur.

De gemeenteraad is een belangrijke doelgroep van de rekenkamer. Zij behandelt de rapporten van de rekenkamer en geeft op basis daarvan opdracht aan het college om dingen anders aan te pakken. Maar ook de burger is een belangrijke doelgroep van de rekenkamer. Zij heeft het recht te weten hoe de gemeentelijke overheid functioneert. Daarom zijn rapporten van de rekenkamer altijd openbaar en stelt de rekenkamer het maatschappelijk resultaat van beleid (“doet het bestuur wat het belooft?”) voorop.