onderzoeksopzet het Nieuwe Rivium

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 17-09-2020

Rekenkamer Capelle aan den IJssel

5.000 nieuwe woningen in Capelle aan den IJssel Het Rivium is een bedrijventerrein aan de A16 dat al enige jaren te maken heeft met forse leegstand. Capelle aan den IJssel…

bekijk onderzoek
cover rapport, foto openbare ruimte, kale plek

openbaar goed

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 16-07-2020

onderzoek naar groen, wegen en openbare verlichting

De beschikbare middelen voor het beheer van het groen, wegen en openbare verlichting in Capelle aan den IJssel zijn ruimschoots toereikend gebleken om de kwaliteitsambities van de gemeente te behalen….

bekijk onderzoek

onderzoeksopzet aanbestedingen Capelle aan den IJssel

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 21-01-2020

Rekenkamer Capelle aan den IJssel

Rekenkamer Capelle aan den IJssel onderzoekt aanbestedingen Gemeenten besteden veel taken en opdrachten uit aan andere partijen, onder meer door middel van aanbestedingen. Om ervoor te zorgen dat de opdrachtnemers…

bekijk onderzoek

niet zonder schuld

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 11-07-2019

onderzoek naar schulddienstverlening

Het is onwaarschijnlijk dat de gemeente Capelle aan den IJssel met de huidige schulddienstverlening de schuldenproblematiek substantieel weet terug te brengen. In 2018 meldde slechts 7,5% van de doelgroep zich…

bekijk onderzoek

verbinden is vooruitzien

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 03-12-2018

onderzoek naar bestuurlijke relaties met verbonden stichtingen

gebreken in toezicht Capelle aan den IJssel werkt sinds enkele jaren met verbonden stichtingen. Zo bestaat sinds 2011 de stichting CapelleWerkt en zijn in 2016 de stichting Welzijn Capelle en…

bekijk onderzoek

sturen op gevoel

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 20-12-2017

onderzoek naar het veiligheidsbeleid

Capelle aan den IJssel zet diverse maatregelen in om de veiligheid in de gemeente te verbeteren. Dit zijn onder andere stadsmariniers, cameratoezicht, een groepsaanpak voor jongeren en handhavers. Doel is…

bekijk onderzoek

zicht op cultuur

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 10-10-2017

onderzoek naar doelmatigheid cultuursubsidies

De gemeente besteedt jaarlijks om en nabij € 3 miljoen aan cultuursubsidie. Dit is een aanzienlijk bedrag dat de gemeente zou moeten aanwenden om haar ambities op het gebied van…

bekijk onderzoek

van inspraak naar invloed

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 30-06-2016

burgerparticipatie in Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel heeft een groot aantal instrumenten van burgerparticipatie ontwikkeld. Het college wil met burgerparticipatie onder meer de kwaliteit van beleid verhogen en het draagvlak versterken. In dit…

bekijk onderzoek

bijstand uit balans

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 03-09-2015

onderzoek naar de beheersing van het bijstandsvolume

In dit onderzoek is de Rekenkamer Capelle aan den IJssel nagegaan in hoeverre de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de instroom in de bijstand te beperken en de…

bekijk onderzoek

grip op prestaties

Rekenkamer Capelle aan den IJssel, 02-07-2015

sturing op prestaties in aanbestedingen sociaal domein

In dit onderzoek heeft de rekenkamer Capelle aan den IJssel drie overeenkomsten onderzocht die de gemeente in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein heeft gesloten. Voor de…

bekijk onderzoek
vorige