zicht op cultuur

De gemeente besteedt jaarlijks om en nabij € 3 miljoen aan cultuursubsidie. Dit is een aanzienlijk bedrag dat de gemeente zou moeten aanwenden om haar ambities op het gebied van cultuur te realiseren. De rekenkamer vroeg zich af: ‘Lukt dit?’
De rekenkamer, maar ook de gemeente zelf, kan niet vaststellen in hoeverre het geld goed wordt besteed. Dit komt hoofdzakelijk doordat niet duidelijk is wat de gemeente wil op het gebied van cultuur en wie zij bereikt met haar cultuuraanbod.

onvoldoende sturing onvoldoende inzicht
Het cultuurbeleid zou een handvat moeten zijn om sturing te geven in het cultuurdomein. De gemeente heeft echter een oud cultuurbeleid waarin geen gerichte keuzes zijn gemaakt; oftewel het is onduidelijk wat de gemeente precies wil. Als gevolg kan ze de instellingen niet aansturen om te doen wat zij wil. Ook kan zij niet controleren of dat wat de instellingen doen, daadwerkelijk is wat zij wil.

inzet van de cultuurinstellingen groot
Het gebrek aan sturing vanuit de gemeente heeft niet tot gevolg dat de cultuurinstellingen zich niet inzetten voor de cultuur in Capelle aan den IJssel. Buiten de subsidieafspraken om worden veel culturele activiteiten ontplooid die bijdragen aan een cultuurrijk Capelle.

gebruiker onbekend
Hoewel de cultuurdoelen niet duidelijk zijn spreekt de gemeente in haar beleid, wel meermaals uit dat het cultuuraanbod voor iedereen is en zij ook inwoners met een migratieachtergrond en senioren wil bereiken. Of dit lukt is echter niet vast te stellen, dit wordt namelijk niet bijgehouden.

geld goed besteed?
Door de onduidelijke doelen en het gebrek aan kennis wie gebruik maakt van het cultuuraanbod is het niet mogelijk om vast te stellen of het geld voor cultuur goed wordt besteed. Om daarover toch enige indicaties te kunnen geven heeft de rekenkamer onder meer een benchmark uitgevoerd voor het Isala theater. De vergelijking maakt duidelijk dat het theater meer voorstellingen en bezoekers trekt dan vergelijkbare theaters.

reactie college
Het college van B en W onderschrijft bijna alle conclusies en neemt alle aanbevelingen over met uitzondering van de aanbeveling met betrekking tot CAPSLOC.