werk aan de winkel

Rotterdam helpt te weinig werkloze jongeren
De gemeente begeleidt slechts één op de tien Rotterdamse werkloze jongeren succesvol naar werk of school. Dat maar relatief weinig jongeren geholpen worden, komt onder meer doordat sommige werkloze jongeren het gemeentelijke Jongerenloket niet kennen, en anderen er niet heen gaan. Zij denken dat je er niet goed geholpen wordt. En veel jongeren die wél naar het Jongerenloket gaan, haken na een tijdje af. Zij zijn niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente of vinden de opgelegde taken te moeilijk.

In de eerste vier weken, waarin jongeren van de wet zelfstandig naar werk of school moeten zoeken, haakt al een derde van de jongeren af. Jongeren die wel bij de gemeente in begeleiding komen, krijgen vaak training bij door de gemeente betaalde externe re-integratie-trajecten. Over die trainingen zijn jongeren vaak wel tevreden, zo blijkt uit ons onderzoek.

één op de tien jongeren geholpen
Rotterdam telde de laatste jaren ongeveer 10.000 werkloze jongeren. Jaarlijks worden er ongeveer 1.100 jongeren door de gemeente naar werk of school begeleid. Het gaat voor het overgrote deel om bijstandsjongeren. Niet-bijstandsgerechtigde jongeren kregen namelijk vaak geen structurele begeleiding van de gemeente, terwijl dat wel beleid is. 1.100 jongeren is maar een bescheiden aantal, gezien de grote groep jeugdwerkloze jongeren die hulp nodig hebben (ter vergelijking, Amsterdam heeft een ongeveer even groot aantal werkloze jonge inwoners, maar daar die gemeente hielp in 2017 ongeveer 4.400 jongeren naar werk of school).

Daarbij komt nog eens dat de Rotterdamse jongeren die naar school en werk gaan, dat soms niet lang volhouden. Eén op de vijf Rotterdamse jongeren die in 2015 startte in de bijstand en daarna uitstroomde naar school of werk, zat in 2017 toch weer in de bijstand.

veel jongeren positief over externe begeleiding, minder over de gemeente
Wanneer jongeren wel in begeleiding komen bij de gemeente, worden ze vaak ook naar een externe partij gestuurd voor intensieve groepstraining en één-op-één coaching. Deze trainingen worden trajecten genoemd. Veel door de rekenkamer gesproken jongeren zeggen profijt te hebben van deze trajecten. Ze leren hier (sociale) vaardigheden om te kunnen werken en werk te zoeken. Jongeren geven aan dat het fijn is dat ze kunnen leren van coaches en van andere deelnemers en dat ze weer structuur in hun leven hebben.

Deze positieve geluiden stonden geregeld in contrast met de ervaringen bij de gemeente. Jongeren hebben vaak het idee bij de gemeente over één kam geschoren te worden of vinden dat zij star met de regels omgaat.

media
ad.nl/binnenland/aanpak jeugdwerkloosheid rotterdam faalt
fd.nl/economie politiek/star beleid jaagt jongeren weg en houdt jeugdwerkloosheid rotterdam hoog
nu.nl/rotterdam/rotterdamse rekenkamer aanpak jeugdwerkloosheid rotterdam faalt
rijnmond.nl/Rotterdam laat werkloze jongeren in de kou staan
rtlnieuws.nl/rotterdamse jeugdwerkloosheid blijft hoog door slechte aanpak
trouw.nl/rotterdam schiet tekort bij aanpak jeugdwerkloosheid
volkskrant.nl/rekenkamer rotterdam doet te weinig voor werkloze jongeren
dagblad010.nl / aanpak jeugdwerkloosheid rotterdam faalt
fd.nl/economie-politiek / jonge mannen vinden moeilijker weg naar arbeidsmarkt
fd.nl / opinie / betere samenwerking en data uitwisseling brengen onzichtbare jongeren weer in beeld