warmte zonder leiding

De gemeente heeft in 2006 het Warmtebedrijf opgericht. Met het Warmtebedrijf wil de gemeente Rotterdam de uitstoot van broeikasgassen beperken en de luchtkwaliteit verbeteren. Sindsdien heeft de gemeente het Warmtebedrijf verschillende keren geholpen. Opgeteld is € 73,5 mln. kapitaal gestort in het Warmtebedrijf. Ook staat de gemeente garant voor de schulden van het Warmtebedrijf. Deze gegevens vormden voor de rekenkamer aanleiding om onderzoek te doen naar de manier waarop het college het Warmtebedrijf aanstuurt.

doel Warmtebedrijf op de achtergrond
De rekenkamer concludeert op basis van haar onderzoek dat gaandeweg het maatschappelijke belang van het Warmtebedrijf op de achtergrond is geraakt. Zo heeft het college geen concrete doelstellingen opgesteld voor de vermindering van broeikasgas of verbetering van de luchtkwaliteit. Ook ontbreekt een bedrijfsplan en strategiedocument waarin het maatschappelijke belang van het Warmtebedrijf zou moeten zijn vastgelegd. De financiële prestaties staan centraal in de huidige koers van het Warmtebedrijf. Doordat de gemeente allerlei financiële verplichtingen is aangegaan kan ze niet zomaar meer uit het Warmtebedrijf stappen.

gemeente neemt grote risico’s met Warmtebedrijf
In 2017 is een contract gesloten tussen het Warmtebedrijf en Nuon voor levering van warmte in Leiden. De gemeente heeft aangestuurd op dit contract terwijl de financiering van de warmteleiding naar Leiden nog niet geregeld was. Het Warmtebedrijf kent nog andere grote financiële risico’s, zoals vertraging van de aanleg van de warmteleiding en onvoldoende klanten. De gemeente heeft deze risico’s niet goed in beeld gebracht en onvoldoende gedaan om ze te verminderen. Ook is de gemeenteraad niet goed geïnformeerd over de risico’s.

gemeente stuurt Warmtebedrijf niet goed aan
De manier waarop de gemeente het Warmtebedrijf aanstuurt past niet bij de grote financiële risico’s die gemeente loopt. Taken en verantwoordelijkheden zijn niet goed vastgelegd en de relatie met het Warmtebedrijf is te weinig zakelijk. Bij overleggen tussen de gemeente en het Warmtebedrijf zijn steeds andere deelnemers. Bovendien worden de overleggen niet goed vastgelegd.

weinig lerend vermogen
De rekenkamer doet op basis van haar onderzoek verschillende aanbevelingen. Bijvoorbeeld dat het Warmtebedrijf zich weer moet richten op uitbreiding van het warmtenet in Rotterdam. Maar eerst moeten de financiële risico’s worden verkleind door afspraken te maken met Nuon. Ook moet de gemeenteraad in het vervolg vooraf worden geïnformeerd over de risico’s van belangrijke contracten die het Warmtebedrijf afsluit.

Het college zegt in haar reactie de meeste conclusies over te nemen. Ook neemt het college alle aanbevelingen over. Wel vindt het college, terugkijkend, haar handelen ten opzichte van het Warmtebedrijf onvermijdelijk. Hiermee laat het college weinig lerend vermogen zien.

media

ad.nl /rotterdam/rapport uitgelekt stadsbestuur rotterdam nam onverantwoorde risicos rondom warmtebedrijf en zette gemeenteraad buitenspel
ad.nl/rotterdam/stoppen met hoofdpijndossier warmtebedrijf dat zou honderden miljoenen kosten
ad.nl/rotterdam/de vraag is-wie gaat-bloeden voor-het warmtebedrijf debacle
binnenlandsbestuur.nl rekenkamer rotterdam kraakt toezicht
dagblad010.nl warmtebedrijf voor rotterdam een catastrofe
fd.nl rekenkamer rotterdams college neemt onverantwoorde-risico-s-met-warmtebedrijf
nos.nl rekenkamer warmtebedrijf rotterdam is financieel debacle
nos.nl de eigenlijke bedoeling van het warmtebedrijf is uit het oog verloren
nrc.nl rotterdam nam volgens rapport onverantwoorde risicos met warmtebedrijf
nu.nl binnenland/rekenkamer rotterdam handelde onverantwoord met warmtebedrijf
rijnmond.nl/nieuws/Rotterdam nam grote financiele risicos bij Warmtebedrijf
trouw.nl rotterdam flink de mist in met warmtebedrijf
volkskrant.nl/rotterdam neemt onverantwoorde risicos met warmtebedrijf
ad.nl/rotterdam/nog een rekenkamer rel is te veel voor rotterdam
dagblad010.nl sp wil raadsqute over warmtebedrijf fiasco
fd.nl meerderheid rotterdamse raad wil enquete over warmtebedrijf
rijnmond.nl Raadsleden zagen problemen Warmtebedrijf Rotterdam al aankomen
nos.nl rekenkamer warmtebedrijf rotterdam is financieel debacle
nrc.nl warmtebedrijf rotterdam zit volledig klem
nos.nl rotterdam nam-onverantwoorde risicos-bij project warmtebedrijf
ad.nl warmtebedrijf debacle de vraag  is wie gaat bloeden voor het warmtebedrijf debacle
www.rijnmond.nl Raadsenquete naar Warmtebedrijf Rotterdam
nrc.nl/college rotterdam wil stoppen met warmteleiding naar leiden