vitaliteit op het spel

De gemeente Lansingerland is eigenaar van diverse binnensportaccommodaties en sportparken. Door deze sportaccommodaties te verhuren aan sportverenigingen, tegen tarieven beneden de kostprijs, faciliteert de gemeente het sporten en bewegen. De gemeente stimuleert het sporten ook door het verstrekken van subsidies aan sportverenigingen. Daarnaast werd tot 2014, de uitbreiding van sportaccommodaties gefinancierd door de gemeente. De gemeente heeft in de periode 2010-2014 de huurtarieven voor sportaccommodaties verhoogd, de subsidies verminderd en de kwaliteit van het onderhoud van buitensportaccommodaties verlaagd. Uitbreiding van sportaccommodaties wordt vanaf 2014 niet meer gefinancierd door de gemeente.

De Rekenkamer Lansingerland heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze wijzigingen in het sportaccommodatiebeleid voor tien sportverenigingen in de periode 2010-2014. Deze sportverenigingen hebben een enquête ingevuld en informatie over de financiën en het aantal leden aangeleverd. Daarnaast heeft de rekenkamer documenten opgevraagd bij de gemeente.

Uit het onderzoek van de Rekenkamer Lansingerland blijkt dat door de wijzigingen in het gemeentelijk beleid de vitaliteit van de onderzochte verenigingen is verminderd. De onderzochte verenigingen hebben de stijging van de tarieven financieel kunnen opvangen, maar de wijzigingen in het sportaccommodatiebeleid hebben wel een negatief effect gehad op twee andere aspecten van de vitaliteit van sportverenigingen, namelijk de beschikbare accommodatie en, bij minstens een vereniging, het ledenaantal.

Binnensportverenigingen zijn financieel zwaarder getroffen dan buitensportverenigingen. Dit komt onder andere doordat de huurtarieven voor binnensportaccommodaties sterker zijn verhoogd dan die voor buitensportaccommodaties. Ook hebben binnensportverenigingen, om de gemeentelijke tariefsverhogingen op te vangen, hun ledencontributies sterker moeten verhogen dan buitensportverenigingen. Door het verhogen van de contributies en verlagen van uitgaven hebben de onderzochte sportverenigingen de vermindering van steun door de gemeente kunnen compenseren. Hierdoor is de financiële situatie van sportverenigingen wel stabiel gebleven.

De rekenkamer beveelt het college onder meer aan om te overwegen of de negatieve effecten op de vitaliteit van sportverenigingen acceptabel zijn. In het bijzonder beveelt de rekenkamer aan de tarieven voor binnensportaccommodaties te heroverwegen.

Naar aanleiding van het rapport van de rekenkamer heeft het college aangegeven alle conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen. Het college heeft aangekondigd dat in 2016 een ‘mid term review’ wordt uitgevoerd, waarbij de gevolgen van het tarievenbeleid voor de vitaliteit van verenigingen in kaart worden gebracht.