verantwoorde afspraken

De gemeente Krimpen aan den IJssel zou betere afspraken moeten maken met organisaties die subsidie ontvangen. Hoewel de gemeente de basis op orde heeft, is er nog veel ruimte voor verbetering, concludeert de Rekenkamer Krimpen aan den IJssel in haar rapport ‘Verantwoorde afspraken’.

Krimpen aan den IJssel laat, net als andere gemeenten, veel van haar taken uitvoeren door andere organisaties. Gemeenten kunnen dit soort dienstverlening inkopen, maar ze kunnen er ook voor kiezen om een subsidie te verlenen aan organisaties die deze taken uitvoeren. In beide gevallen is het belangrijk duidelijke afspraken te maken over welke prestaties de gemeente van de uitvoerende organisatie verwacht.

heldere afspraken

De rekenkamer heeft in haar onderzoek gekeken naar drie organisaties die een subsidie ontvangen van de gemeente Krimpen aan den IJssel voor het vervullen van maatschappelijke taken: het Streekmuseum Krimpenerwaard, jeugdhulporganisatie Enver, en sport- en cultuurstichting Synerkri. Uit het onderzoek bleek dat de afspraken met de drie organisaties niet duidelijk genoeg waren uitgewerkt. Er waren in veel gevallen geen heldere afspraken over welke prestaties de organisaties precies zouden leveren en evenmin over hoe de organisaties aan het eind van het jaar verantwoording zouden afleggen. Doordat dit soort afspraken ontbraken, was het moeilijk voor de gemeente om te controleren of ze wel waar voor hun geld kregen. De rekenkamer raadt daarom aan om in de toekomst heldere afspraken te maken over de prestaties die verwacht worden en welke gegevens de organisatie moet aanleveren.

accountantsverklaring, klachtenafhandeling en klanttevredenheid

Een ander verbeterpunt dat de rekenkamer aandraagt, betreft de accountantsverklaring. De gemeente eist al dat alle organisaties die € 50.000 of meer subsidie ontvangen, een accountantsverklaring bij hun jaarrekening voegen. Er bestaan echter meerdere soorten accountantsverklaringen en alleen een controleverklaring geeft zekerheid dat de gegevens uit de jaarrekening kloppen. De laatste aanbeveling die de rekenkamer de gemeente meegeeft, gaat over het duidelijk vastleggen hoe organisaties om moeten gaan met klachten en incidenten. Zaken als hoe snel klachten worden opgepakt, zijn erg belangrijk voor de kwaliteit van dit soort dienstverlening. Daarom is het van belang dat er in de overeenkomst met Enver en soortgelijke organisaties hierover duidelijke afspraken gemaakt worden, aldus de rekenkamer.

presentatie

Rekenkamerdirecteur Marjolein van Asselt heeft dit rapport toegelicht in een openbare sessie van de Beeldvormende Raadscommissie van 7 september 2023.