targets tellen

Naar goede Rotterdamse gewoonte heeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders haar politieke ambities vertaald naar vijftien collegetargets. De Rekenkamer Rotterdam heeft onderzocht in hoeverre deze doelstellingen bruikbaar zijn om verantwoording over af te leggen aan de gemeenteraad.

Targets zijn doelstellingen die het college van B&W in Rotterdam aan het begin van elke collegeperiode vastlegt. De rekenkamer is op verschillende momenten betrokken bij de collegetargets. Aan het begin van de collegeperiode kijkt de rekenkamer mee of de targets wel goed bruikbaar zijn. Tussentijds wordt beoordeeld of het college op schema ligt. Aan het eind van de collegeperiode wordt de balans opgemaakt: welke targets zijn gehaald en welke niet? In het rapport ‘Targets tellen‘ beoordeelt de rekenkamer de bruikbaarheid van de doelen van het college, dat in juni 2022 aantrad.

De rekenkamer heeft voor elk van de vijftien targets gekeken naar de formulering van de doelen (is deze specifiek, meetbaar en tijdsgebonden?), de nulmeting (beginsituatie waar vanaf gerekend wordt) en de controleerbaarheid (is er een goed registratiesysteem?). Voor het eerst heeft de rekenkamer ook beoordeeld of het college goed uitlegt wat ze gaat doen om de doelstelling te bereiken. De rekenkamer heeft niet onderzocht of de targets haalbaar zijn. Volgens de rekenkamer voldoen een aantal targets nog niet aan deze normen. De rekenkamer komt in die gevallen met verbeterpunten.

presentatie

Rekenkamerdirecteur Marjolein van Asselt presenteerde het rapport op 7 maart 2023 in de Commissie tot Onderzoek van de Rekening van de gemeenteraad van Rotterdam en beantwoordde vragen.

Meer informatie…