stuurkracht op buurtkracht

In dit onderzoek heeft de rekenkamer Capelle aan den IJssel de aanbesteding van het welzijnswerk onderzocht.

Op basis van een Europese aanbestedingsprocedure heeft de gemeente Capelle aan den IJssel een overeenkomst gesloten met het besloten vennootschap Buurtkracht voor de uitvoering van het welzijnswerk voor een periode van vier jaar vanaf 1 januari 2013. Het onderzoek is vooral gericht op de fase van aanbesteding na het afsluiten van het contract. In deze fase moet Buurtkracht uitvoeren wat in het contract is overeengekomen en de gemeente moet de geleverde prestaties bewaken. Uit het onderzoek blijkt dat het college in de overeenkomst met Buurtkracht onvoldoende heeft gewaarborgd dat het aanbod van het welzijnswerk wordt afgestemd op de behoeften en wensen van bewoners van Capelle aan den IJssel. Zo zijn in de overeenkomst nagenoeg geen afspraken vastgelegd over het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek. Verder concludeert de rekenkamer onder meer dat het college de sturing op het welzijnswerk wil verbeteren, maar in de overeenkomst met Buurtkracht geen geschikt financieel sturingsinstrumentarium heeft opgenomen. In de overeenkomst is namelijk sprake van lumpsumfinanciering en er zijn geen financiƫle sancties in opgenomen voor het geval prestaties achterblijven bij de gemaakte afspraken. De rekenkamer concludeert verder dat de prestaties van Buurtkracht op onderdelen achterblijven bij de gemaakte afspraken. Door het ontbreken van financiƫle sturingsinstrumenten kan het college hierop niet altijd gepaste stappen nemen.