sturen op gevoel

Capelle aan den IJssel zet diverse maatregelen in om de veiligheid in de gemeente te verbeteren. Dit zijn onder andere stadsmariniers, cameratoezicht, een groepsaanpak voor jongeren en handhavers. Doel is om de criminaliteit terug te dringen en het gevoel van veiligheid te vergroten. De rekenkamer vroeg zich af: ‘Lukt dit?’

geregistreerde criminaliteit
Capelle aan den IJssel wil in de periode 2015-2018 een forse daling van het aantal misdrijven bereiken. Uit onderzoek van de rekenkamer blijkt dat de beoogde daling al in 2016 is bereikt. Kanttekening hierbij is dat de daling van het aantal woninginbraken stagneert.

het gevoel van veiligheid
Capelle aan den IJssel wil ook een daling bereiken van het aantal mensen dat zich onveilig voelt. De gemeenten ligt hierbij niet op koers. Volgens de metingen die de gemeente verricht, ligt het gevoel van veiligheid in 2017 nog op hetzelfde niveau als in 2013. Kortom, hier is nog geen verbetering zichtbaar. De rekenkamer stelt ook vast dat de gemeente het gevoel van veiligheid niet nauwkeurig genoeg meet. Hierdoor weet de gemeente niet waar het precies aan schort. Ook is onvoldoende duidelijk hoe de gemeente de beleving van de veiligheid wil verbeteren.

maatregelen
De rekenkamer heeft de volgende maatregelen onderzocht: stadsmariniers, cameratoezicht, handhavers en een groepsaanpak voor jongeren. Het is niet mogelijk om het directe effect van de maatregelen op de veiligheid vast te stellen. Wel verschillen de maatregelen in de mate waarin het aannemelijk is dat zij de veiligheid verbeteren. Met name de verwachte positieve invloed van cameratoezicht op het gevoel van veiligheid is niet erg waarschijnlijk.

Uit het onderzoek naar de stadsmariniers kwam nog een opvallende bevinding. De stadsmariniers zijn ingezet als tijdelijke functionarissen van de gemeente op het gebied van veiligheid. In hun aanpakken streven zij echter veel lange termijn doelen na met een sociaal karakter. Hierdoor lijkt het tijdelijke, op veiligheid gerichte karakter van de mariniers te vervallen. De rekenkamer vindt aanscherpingen nodig voor de invulling van de rol van de stadsmariniers.

reactie college
Het college van B en W deelt op hoofdlijnen de conclusies van de rekenkamer.