onderzoeksopzet riolering Barendrecht

Worden de rioleringstaken goed uitgevoerd?

De Rekenkamer Barendrecht gaat onderzoeken of de kwaliteit van de riolering op orde is en of er niet te veel geld hieraan wordt uitgegeven. Ook kijkt de rekenkamer of de gemeente Barendrecht rekening houdt met de gevolgen van klimaatveranderingen voor de riolering. Extreme buien komen immers steeds vaker voor en kunnen zorgen voor grote economische schade en een gevoel van onveiligheid bij bewoners. Verder gaat de rekenkamer na of de gemeenteraad goede informatie over de riolering op tijd verkrijgt.

Onderzoek riolering in Barendrecht

Riolering ligt grotendeels ondergronds, is nauwelijks zichtbaar, maar enorm belangrijk voor de volksgezondheid en een goede werk- en leefomgeving. Dankzij de riolering leven mensen langer, wordt wateroverlast beperkt en het milieu gespaard. De gemeente is verantwoordelijk voor de rioleringszorg. Inwoners betalen een rioolheffing zodat de gemeente haar rioleringstaken uit kan voeren.