plan in de vertraging

Al sinds 2001 staat in Barendrecht de (her)ontwikkeling van het centrum op de agenda. Vanaf 2006 zijn onder de noemer ‘centrumontwikkeling’ concrete plannen gemaakt voor de bouw van nieuwe woningen, nieuwe winkelruimte en extra parkeerplaatsen. In 2014 is de centrumontwikkeling stopgezet. Van de verschillende plannen die voor de centrumontwikkeling zijn uitgewerkt was na acht jaar geen enkel onderdeel tot realisatie gekomen. De rekenkamer heeft onderzocht waardoor het proces rond de centrumontwikkeling zo traag is verlopen. Daarbij heeft de rekenkamer ook gekeken welke lessen de gemeente uit de centrumontwikkeling heeft getrokken en hoe deze zijn vertaald naar de nieuwe centrumaanpak, die in 2014 van start is gegaan.

De vertraging in de planvorming is te wijten aan verschillende factoren. In de eerste periode nam de interactie met belanghebbenden veel tijd in beslag. Vervolgens was de economische crisis aanleiding om de plannen te wijzigen. De raad was altijd nauw betrokken bij de centrumontwikkeling, maar handelde vanaf 2011 niet doortastend, waardoor tijdrovende besluitvormingstrajecten ontstonden rond het invoeren van betaald parkeren en de aanbesteding voor het winkelcentrum.

De kosten die in het kader van de centrumontwikkeling zijn gemaakt bedragen minimaal € 3,2 miljoen. De gemeente Barendrecht heeft het verloop de centrumontwikkeling niet geëvalueerd. Wel is in de nieuwe centrumaanpak voor een duidelijke andere koers gekozen.