opvolgingsonderzoek 2014-2017 (Lansingerland)

De rekenkamer heeft een opvolgingsonderzoek uitgevoerd voor vier onderzoeksrapporten die zijn uitgebracht in de periode 2014-2017. Met het opvolgingsonderzoek beoogt de rekenkamer te beoordelen of de aanbevelingen waarmee het college en/of de raad hebben ingestemd, daadwerkelijk zijn opgevolgd. De mate waarin aanbevelingen worden overgenomen en een vervolg krijgen in beleid en uitvoering kan als een indicatie worden beschouwd voor de effectiviteit van het werk van de rekenkamer.

Uit het opvolgingsonderzoek blijkt onder meer dat er over het algemeen een substantieel politiek-bestuurlijk debat omtrent de rekenkamerrapporten in de commissie- en/of raadsvergadering plaatsvindt. Dit blijkt uit het feit dat driekwart van de aanbevelingen na de raadsbehandeling is overgenomen door de raad, terwijl het college aanvankelijk slechts een derde van de aanbevelingen direct overnam. Daarnaast vinden de rekenkamerrapporten grotendeels doorwerking in beleid en uitvoering. Dit gebeurt in de vorm van opvolging van de aanbevelingen. Het blijkt dat 75% van alle aanbevelingen (deels) is opgevolgd en 13% wordt nog in het komend jaar opgevolgd. Verder worden naar aanleiding van het politiek-bestuurlijk debat door betrokken wethouders toezeggingen gedaan die de doorwerking van de aanbevelingen vergroten, dan wel (geamendeerde) raadsbesluiten aangenomen die de reikwijdte van de aanbevelingen hebben verbreed en verrijkt.