onderzoeksopzet welzijnswerk jongeren

zelfredzaamheid jongeren versterken
In Rotterdam woonden in 2020 meer dan 180.000 kinderen en jongeren. Dat is meer 25% van totale inwoneraantal van ruim 650.000. Met de meeste kinderen en jeugdigen gaat het gelukkig goed. Maar een deel van hen heeft problemen. In 2018 kreeg ruim veertien procent van de Rotterdamse jeugdigen jeugdhulp. De kosten van jeugdhulp en andere zorg staan al jaren in de belangstelling vanwege de tekorten die er zowel landelijk als in Rotterdam zijn. Een van de opdrachten die het welzijnswerk heeft gekregen van de gemeente is het versterken van de zelfredzaamheid van jongeren, om daarmee te voorkomen dat zij jeugdhulp nodig hebben. Mede naar aanleiding van deze ontwikkelingen start de rekenkamer een onderzoek naar het welzijnswerk voor jongeren.

één beleid voor veertien gebieden
De gemeente heeft het overgrote deel van het welzijnswerk aanbesteed in veertien gebiedsopdrachten. Per gebied is er dus een welzijnsaanbieder die het welzijnswerk uitvoert in opdracht van de gemeente. De rekenkamer gaat onderzoeken welke doelen de gemeente heeft met het welzijnswerk voor jongeren, in hoeverre deze doelen worden behaald en in hoeverre de welzijnsorganisaties in de gebieden daaraan bijdragen.

onderzoeksmethoden
De rekenkamer zal op zoek gaan naar relevante gegevens over jongeren, zoals over participatie, vroegtijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid en gebruik van gespecialiseerde jeugdzorg. Verder zal de rekenkamer onderzoeken hoeveel jongeren de welzijnsorganisaties bereiken. En de rekenkamer zal interviews houden met medewerkers van welzijnsinstellingen en met jongeren zelf.