onderzoeksopzet warmtebedrijf

Stadsverwarming in Rotterdam was financieel gezien vaak verliesgevend. Dat bleek ook bij de oprichting van het Warmtebedrijf in 2006, mede door de gemeente Rotterdam. De geplande uitbreiding van het warmtenet met circa 18.000 aansluitingen viel duurder uit dan gepland, waarna warmteleverancier Shell zich terugtrok. Het warmtenetwerk werd na een ‘doorstart’ in 2009 wel uitgebreid, maar het Warmtebedrijf kreeg structurele financiële problemen. In juni 2016 keurde de gemeenteraad daarom een herstelplan goed. Een belangrijk onderdeel van dit plan is de uitbreiding van het warmtenetwerk naar Leiden.

De waarde van de deelneming in het Warmtebedrijf op de gemeentelijke balans is € 52,5 mln. De gemeente staat verder voor maximaal € 104 mln. garant voor schulden van het Warmtebedrijf. Het warmtenet heeft ook een maatschappelijk belang: het zorgt voor minder broeikasgas en een betere luchtkwaliteit.

Deze belangen geven de rekenkamer aanleiding onderzoek te doen naar de governance van het Warmtebedrijf. In het bijzonder naar de beheersing van risico’s en informatievoorziening aan de gemeenteraad.