onderzoeksopzet verbonden stichtingen

Capelle aan den IJssel werkt sinds enkele jaren met verbonden stichtingen.

Zo bestaat sinds 2011 de stichting CapelleWerkt, is in 2014 de stichting Centrum voor Jeugd en Gezin opgericht en zijn in 2016 de stichting Welzijn Capelle en de stichting BLICK opgericht. Daarmee is het nu een goed moment om de bestuurlijke relaties van de gemeente met verbonden stichtingen nader te onderzoeken.

Met dit onderzoek beoogt de rekenkamer te oordelen over de vormgeving en invulling van de bestuurlijke relaties van de gemeente met verbonden stichtingen.