onderzoeksopzet social return

De gemeente Rotterdam stelt bij inkoop ‘social return’ als voorwaarde aan opdrachtnemers. Dit betekent dat een opdrachtnemer de eis opgelegd krijgt om een deel van de aanneemsom te gebruiken voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (via bijvoorbeeld een arbeidsplaats of een stage). Deze mensen hebben bijvoorbeeld een arbeidsbeperking of zijn werkzoekenden met een uitkering.

Deze werkwijze is niet nieuw voor de gemeente Rotterdam. Eind jaren negentig is zij reeds gestart met een zogenoemde ‘5%-regeling’, waarbij bij grote inkoopopdrachten 5% van de aanneemsom besteed moest worden aan loon van een werkzoekende of scholier uit Rotterdam. Dit beleid heeft de gemeente over de jaren verder geïntensiveerd en ontwikkeld.

De rekenkamer is benieuwd welke resultaten behaald worden met de toepassing van social return. Maar ook of de gemeente de verplichting ook daadwerkelijk opneemt in de contracten en de bedrijven het vervolgens ook uitvoeren. Dit was aanleiding om een onderzoek te starten naar social return waarbij de genoemde aspecten nader onderzocht worden. Hiertoe gaat de rekenkamer onder andere interviews houden met de betrokken ambtenaren en opdrachtnemers over de invulling van social return in inkoopcontracten van de gemeente.