onderzoeksopzet schuldhulpverlening

economische groei geen effect op aantal huishoudens met schulden
In de afgelopen jaren stijgt landelijk gezien het aantal huishoudens dat schulden moet maken. 11,5 % van de huishoudens met een laag inkomen moest in 2016 schulden maken, ten opzichte van 9,6 % in 2015 volgens gegevens afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het meest recente jaarverslag van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet is een stijging te zien in de aanmeldingen voor schuldhulpverlening. Dit soort aantal aanmeldingen is in 2017 met 5% gestegen ten opzichte 2016. De positieve ontwikkeling van de economie lijkt geen direct effect te hebben op de ontwikkeling van huishoudens met schulden.

daling aanmeldingen schuldhulp in Capelle aan den IJssel
In Capelle aan den IJssel is een daling waar te nemen in de aanmeldingen voor schuldhulpverlening, wat niet in lijn is met de stijgingen die zich in de rest van Nederland voor doen.

rekenkamer onderzoekt effectiviteit schuldhulpverleningsbeleid
De rekenkamer beoogt met dit onderzoek inzicht te geven in de effectiviteit van het schuldhulpverleningsbeleid van Capelle aan den IJssel. Hierbij worden onder meer gegevens over de instroom, tussentijdse uitstroom en definitieve uitstroom in de schuldhulpverlening geanalyseerd.