onderzoeksopzet schuldhulpverlening Lansingerland

In Lansingerland valt op dat het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van de gemeentelijke schulddienstverlening de laatste jaren behoorlijk is gedaald. De relatieve afname is sterker dan de daling die landelijk wordt waargenomen. De rekenkamer wil de gemeenteraad inzicht bieden in de achtergrond van de daling en in andere aspecten van de schuldhulp in Lansingerland. Zij start daarom in januari 2020 met een onderzoek naar schulddienstverlening.

De rekenkamer beoordeelt in haar onderzoek in brede zin de effectiviteit van het schuldhulpverleningsbeleid in de gemeente. Hiervoor zal zij onder meer gegevens analyseren over de instroom, tussentijdse uitstroom en definitieve uitstroom uit de schuldhulpverlening en kijkt zij naar de hulp bij schulden die door welzijnspartijen wordt geboden. De planning is om het onderzoeksrapport rond de zomer van 2020 aan de gemeenteraad van Lansingerland aan te bieden.