onderzoeksopzet publieksbereik culturele instellingen

bereik van culturele instellingen in Rotterdam
Rotterdam beschikt over een groot aanbod aan culturele voorzieningen. Dit aanbod varieert van gerenommeerde instellingen tot initiatieven die zich bijvoorbeeld richten op jongerenculturen. De gemeente Rotterdam ondersteunt een deel van de culturele voorzieningen. Via eenmalige en meerjarige subsidies aan verschillende cultuurinstellingen wil de gemeente bijdragen aan een divers en toegankelijk cultuuraanbod.
Niet alle Rotterdammers worden echter even goed bereikt door de gesubsidieerde cultuursector. Rotterdam heeft een jonge en cultureel zeer diverse bevolking. Het gesubsidieerde aanbod sluit niet altijd aan bij de belangstelling van alle Rotterdammers. In het cultuurplan 2017-2020 is daarom ingezet op vergroting van het publiekbereik.

onderzoek rekenkamer

In de tweede helft van 2020 vindt besluitvorming plaats over de meerjarig te financieren instellingen voor de periode 2021-2024. In aanloop daarnaartoe heeft de gemeente recent de cultuurvisie en de uitgangspuntennota voor het cultuurbeleid in 2021-2024 opgesteld. In het nieuwe cultuurbeleid blijft vergroten van de toegankelijkheid en betere aansluiting op behoeften van de diverse Rotterdamse bevolking een belangrijk aandachtspunt. De rekenkamer zal onderzoek uitvoeren naar de bereikte resultaten in de afgelopen cultuurperiode. De focus ligt daarbij op de mate waarin de geformuleerde doelen ten aanzien van vergroting van het publieksbereik zijn gerealiseerd. Op basis daarvan zal de rekenkamer aanbevelingen formuleren.