onderzoeksopzet Nieuw Reijerwaard

het Barendrechts belang bij Nieuw Reijerwaard
De gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (GR) is opgericht in 2012. Het doel van de GR is het ontwikkelen van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk. De drie deelnemers aan de GR, Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht hebben een verschillend belang bij de GR. Rotterdam wil extra ruimte creëren voor bedrijven die zijn gericht op de haven. Barendrecht wil vooral agro-logistieke bedrijven vestigen op Nieuw Reijerwaard. Agro-logistieke bedrijvigheid wordt door Barendrecht namelijk beschouwd als de motor van de Barendrechtse economie. Door een ‘label’ wordt bepaald welk type bedrijven grond kan kopen op Nieuw Reijerwaard. Nu kunnen alleen agro-logistieke bedrijven grond kopen, maar het label wordt in 2020 geëvalueerd en misschien aangepast.

de verdeling van de financiële kosten en opbrengsten
De drie gemeenten moeten er voor zorgen dat de GR altijd over voldoende geld beschikt om aan zijn verplichtingen te voldoen. En de winst of het verlies van de GR wordt verdeeld (ieder een derde) onder de drie gemeenten. Ridderkerk krijgt echter ook onroerendezaakbelasting (OZB) voor bedrijven en grond uit Nieuw Reijerwaard. Op aandringen van Barendrecht maakt de GR met Ridderkerk afspraken over de verdeling van dit belastinggeld.

rekenkamer onderzoekt eerlijke verdeling
De rekenkamer wil met dit onderzoek nagaan of Barendrecht ten opzichte van Ridderkerk en Rotterdam een evenredig deel heeft van de kosten en opbrengsten van Nieuw Reijerwaard. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met het belang dat Barendrecht heeft bij Nieuw Reijerwaard. Ook wil de rekenkamer onderzoeken hoe de verdeling tot stand is gekomen. Voor het onderzoek worden interviews gehouden met bestuurders en ambtenaren van de GR en de gemeenten Barendrecht. En er worden documenten bestudeerd, zoals de notulen van bestuursvergaderingen en de statuten van de GR, jaarrekeningen en begrotingen.

media

dagblad010.nl/Algemeen/rekenkamer onderzoekt kosten nieuw reijerwaard