onderzoeksopzet integratie

Net als in veel andere Nederlandse steden, neemt het aandeel inwoners met een migratie-achtergrond in Rotterdam toe. In de stad wonen inmiddels zelfs net zoveel mensen met een migratie-achtergrond (50,3% in 2017) als mensen zonder migratie-achtergrond. Volgens de bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal het aandeel Nederlanders met een migratie-achtergrond in de komende jaren verder toenemen. Een van de oorzaken is de komst van vluchtelingen en van arbeidsmigranten naar Nederland.

Uit onderzoek naar de Nederlandse publieke opinie blijkt dat kwesties rond immigratie en integratie sinds 2014 de grootste dan wel de één-na-grootste zorg vormen. Het onderwerp staat eveneens hoog op zowel de landelijke als de Rotterdamse politieke agenda. Sinds 2015 voert de gemeente Rotterdam dan ook beleid op integratie.

Dit is voor de rekenkamer aanleiding om te onderzoeken wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot integratie in de stad Rotterdam en in hoeverre het Rotterdamse beleid hieraan heeft bijgedragen.