onderzoeksopzet het Nieuwe Rivium

5.000 nieuwe woningen in Capelle aan den IJssel
Het Rivium is een bedrijventerrein aan de A16 dat al enige jaren te maken heeft met forse leegstand. Capelle aan den IJssel heeft plannen opgesteld voor grootschalige transformatie van het gebied. Het streven is dat er ongeveer 5.000 woningen in het gebied worden ontwikkeld. Hiervoor zal de gemeente afspraken maken met verschillende marktpartijen die delen van de ontwikkeling willen uitvoeren. Deze afspraken worden in overeenkomsten vastgelegd. Het project is verreweg het grootste woningbouwproject in Capelle aan den IJssel.

het Nieuwe Rivium
In het zo genoemde Gebiedspaspoort 2.0 zijn plannen opgesteld voor de ontwikkeling van het Nieuwe Rivium. In het gebied wordt een mix van hoog- en laagbouw gecreëerd. Naast kantoren komen er veel woningen voor specifiek jongeren en ouderen. In het gebied moeten verschillende zones met hun eigen kenmerken worden gerealiseerd: een marktplein met horeca in het centrum, een Groene Boulevard, het Waterfront aan de Nieuwe Maas, een Parkzone waarbij delen van het huidige Kralingseveer park heringericht worden en kantoorfuncties in de ‘Creative Tech Campus’. Voor de bereikbaarheid wordt ingezet op mobiliteit met het openbaar vervoer, te voet en met de fiets.

risico’s in beeld groot woningbouwproject
De ontwikkeling vindt door marktpartijen plaats. De gemeente gaat hiervoor vanuit een faciliterende rol met hen overeenkomsten afsluiten. De rekenkamer wil weten of de gemeente de risico’s voldoende in beeld heeft en de hiervoor benodigde maatregelen heeft getroffen. Daarnaast beoordeelt de rekenkamer of de gemeente het project dusdanig heeft ingericht dat de organisatie goed in staat is de ontwikkeling van het Nieuwe Rivium vorm te geven. Tot slot wordt gekeken of het college de raad en andere stakeholders voldoende betrekt en informeert bij de verdere ontwikkeling.