onderzoeksopzet groene buitenruimte

Veel Nederlandse gemeenten zijn bezig met vergroening. Net als in andere grote steden in Nederland staat de groene buitenruimte in Rotterdam onder druk door opgaven op het gebied van onder andere woningbouw, infrastructuur, bedrijvigheid en evenementen. Voldoende en goed onderhouden groen kan echter positief bijdragen aan onder meer klimaatadaptatie, welzijn en biodiversiteit in de stad.

doelstellingen groene buitenruimte
Opeenvolgende Rotterdamse colleges hebben doelstellingen gehad voor een groenere buitenruimte, zoals het realiseren van meer groen (waaronder bomen en een nieuw stadspark) en het beter betrekken van bewoners bij het inrichten van groen. Het laatste college had ook een collegetarget voor de groene buitenruimte: in vier jaar tijd 20 hectare groen erbij. Vanuit het Rotterdams WeerWoord heeft de gemeente ook ambities voor groen ter bevordering van klimaatadaptatie. De gemeente is daarnaast verantwoordelijk voor de financiering en het beheer van het groen. De financiering van de groene buitenruimte staat echter onder druk. De groene buitenruimte is daarnaast ook voor Rotterdammers een belangrijk onderwerp, dit bleek onder meer uit een enquĂȘte van de rekenkamer onder leden van het Digitaal Stadspanel.

rekenkameronderzoek naar groene buitenruimte
De rekenkamer start daarom in mei 2022 met een onderzoek naar de groene buitenruimte. De rekenkamer brengt ten eerste de ontwikkelingen en de omvang van het Rotterdamse groen in beeld, waarbij de rekenkamer ook kijkt naar het toegevoegde groen in de vorige collegeperiode. Vervolgens wil de rekenkamer onderzoeken hoe de groene buitenruimte bijdraagt aan klimaatadaptatie en de waardering van bewoners voor de leefomgeving. Ten slotte onderzoekt de rekenkamer hoe de gemeente bij het aanleggen van groen rekening houdt met het beheer en financiering van de groene buitenruimte.

onderzoeksmethoden
De rekenkamer hanteert in het onderzoek verschillende onderzoeksmethoden. De rekenkamer voert analyses uit op gemeentelijke groengegevens en kaarten. In geselecteerde casuswijken zal de rekenkamer in gesprek gaan met bewoners over het groen in hun wijk alsmede een digitale schouw en kwaliteitsinspectie van het groen uitvoeren. Daarnaast kijkt de rekenkamer naar beleids- en beheerdocumentatie en voert ze interviews met betrokken ambtenaren en partijen.