onderzoeksopzet Feyenoord City

Feyenoord City

Feyenoord City is een plan voor grootschalige gebiedsontwikkeling waarin de bouw van een nieuw stadion aan de Nieuwe Maas een prominente rol speelt. Het plan is verder gericht op ontwikkeling van woningbouw, parkeren, detailhandel, leisure en recreatievoorzieningen en herontwikkeling van De Kuip. De gemeente heeft aangegeven onder voorwaarden bereid te zijn bij te dragen aan Feyenoord City. Het gaat onder andere om een beoogde deelname in het eigen vermogen voor de financiering van een nieuw stadion (voor een bedrag van maximaal € 40 mln.) en aankoop van de grond onder het stadion in combinatie met uitgifte hiervan in erfpacht (voor maximaal € 60 mln.). Ook wordt een bestaande lening aan Stadion Feijenoord omgezet in aandelen (€ 7,9 mln.) en heeft de gemeente geld gereserveerd voor een mobiliteitsprogramma.

onderzoek rekenkamer

De gemeente is voornemens voor een aanzienlijk bedrag deel te nemen aan Feyenoord City. Vanwege de omvang van de investering en de potentiële risico’s gaat de Rekenkamer Rotterdam onderzoek uitvoeren naar Feyenoord City. Daarbij wordt gekeken of er voor de gemeente voldoende publiek belang is om de deelname te rechtvaardigen, of de risico’s afdoende zijn getoetst en of er op basis daarvan voldoende waarborgen zijn getroffen.