onderzoeksopzet economisch programma MRDH

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten gericht op versterking van de regio. Het samenwerkingsverband heeft taken op het gebied van verkeer en vervoer en richt zich daarnaast op economische ontwikkeling. Specifiek op het gebied van economische ontwikkeling voert de MRDH activiteiten uit voor gemeenten op het gebied van strategie-ontwikkeling en kennisuitwisseling. Daarnaast financiert de MRDH verschillende projecten en initiatieven vanuit de regio gericht op innovatie en economische ontwikkeling.

De gemeenteraad van Rotterdam heeft in mei 2021 een motie aangenomen waarin de rekenkamer wordt gevraagd onderzoek te gaan doen naar het economisch programma van de MRDH. De raad heeft behoefte meer inzicht te krijgen in de precieze rol en positie van de MRDH en in de opbrengsten van de inspanningen gericht op economische ontwikkeling. Naast deze vragen kijkt de rekenkamer naar de mogelijkheden die de gemeenteraad heeft om zijn rol in de MRDH te vervullen en hoe de raad de beschikbare mogelijkheden benut. Voor de uitvoering van het onderzoek zal de rekenkamer onder andere diverse betrokken partijen in de regio interviewen, beschikbare documentatie raadplegen en spreken met experts op het gebied van regionaal economische ontwikkeling en regionale samenwerking.