onderzoeksopzet burgerparticipatie Lansingerland

veel bestuurlijke aandacht voor burgerparticipatie, ook in Lansingerland
Het rijk stoot steeds meer taken af naar de gemeenten en vindt daarbij dat niet alleen de markt maar ook de burgers hun bijdrage moeten leveren. Dit betekent dat burgers meer verantwoordelijkheid kunnen nemen én krijgen voor maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld ouderenzorg, meer duurzame energie of groenonderhoud in de gemeente. Ook in Lansingerland is burgerparticipatie een belangrijk thema. Het staat al sinds 2010 hoog op de politieke agenda. Zo riep de gemeente het jaar 2013 uit tot het jaar van het burgerinitiatief. Ook in het nieuwe collegeprogramma laat de gemeente ambitie zien: ze wil dat inwoners meer invloed krijgen op de inrichting en leefbaarheid van hun wijk.

rekenkamer onderzoekt effectiviteit Lansingerlandse burgerparticipatie
De Lansingerlandse gemeenteraad is benieuwd wat deze aandacht in de praktijk oplevert. De Rekenkamer Lansingerland gaat daarom onderzoek doen naar concrete voorbeelden van burgerparticipatie in Lansingerland. De rekenkamer kijkt naar hoe vaak en op welke manier de gemeente verschillende vormen van burgerparticipatie inzet of ondersteunt. De te onderscheiden vormen zijn beleidsconsultatie, interactieve beleidsvoering en burgerinitiatieven. Ook wil de rekenkamer weten: welke invloed hebben de plannen en het meedenken van bewoners gehad? De rekenkamer onderzoekt hiervoor vijf recente casussen van burgerparticipatie in Lansingerland.