onderzoeksopzet burgerinitiatieven

Rekenkamer onderzoekt Rotterdamse burgerinitiatieven 

Met subsidieprogramma’s als CityLab010 stimuleert de gemeente burgers zelf het initiatief te nemen en maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Maar er zijn ook burgers die die aansporing niet nodig hebben en helemaal zelf het initiatief nemen, zonder aan zo’n programma deel te nemen. De rekenkamer vraagt zich af hoe de gemeente omgaat met dit laatste soort initiatieven. Om deze en andere vragen te beantwoorden, start de rekenkamer een onderzoek naar burgerinitiatieven in Rotterdam.

mogelijke spanningen in de relatie tussen gemeente en initiatief
Burgerinitiatieven krijgen meestal vroeg of laat met de gemeente te maken. Ze hebben bijvoorbeeld een vergunning nodig of willen gebruikmaken van een locatie die eigendom is van de gemeente. Het contact tussen gemeente en initiatiefnemers verloopt soms stroef. Initiatiefnemers kunnen te maken krijgen met ingewikkelde regelgeving, worden van het kastje naar de muur gestuurd of hun initiatieven passen niet bij de doelstellingen van de gemeente. Initiatieven die zonder aansporing van de gemeente tot stand komen, lopen een grotere kans om niet te passen bij de gemeentelijke doelstellingen en kaders. Hierdoor zullen zulke spanningen bij deze initiatieven zich mogelijk eerder voordoen dan bij initiatieven die deelnemen aan gemeentelijke initiatiefprogramma’s.

gevolgen voor succes
De manier waarop de gemeente omgaat met burgerinitiatieven kan gevolgen hebben voor hun succes. Hoewel de gemeente natuurlijk niet de enige bepalende factor is, kan ze er wel aan bijdragen dat initiatieven erin slagen om hun doelen voor de samenleving te bereiken en daarmee ‘publieke waarde’ te creëren. Omgekeerd kan de gemeente initiatieven ook belemmeren, misschien wel zodanig dat de initiatiefnemers besluiten om te stoppen. Soms betekent dit slecht nieuws voor de stad, zeker als het een initiatief een belangrijke bijdrage had kunnen leveren aan de Rotterdamse samenleving. In andere gevallen ziet de gemeente zich misschien genoodzaakt om een initiatief te verhinderen, bijvoorbeeld als het de belangen van andere Rotterdammers zou schaden.

onderzoek van de rekenkamer Rotterdam
In dit onderzoek zal de Rekenkamer Rotterdam in kaart brengen wat voor soort initiatieven Rotterdammers ontplooien en welke doelen zij daarmee willen bereiken voor de stad. De rekenkamer zal daarbij specifiek onderzoeken hoe de gemeente handelt ten opzichte van deze initiatieven. Stelt de gemeente burgerinitiatieven voldoende in staat om zich te ontplooien en om hun doelen voor de samenleving te bereiken? En verliest de gemeente daarbij ook de belangen van andere Rotterdammers niet uit het oog?

Wil je meer weten over dit onderzoek? Download dan onze onderzoeksopzet hiernaast.

media

ad.nl ben jij met je leuke idee voor de stad vastgelopen in bureaucratie de ombudsman en rekenkamer willen het weten

rijnmond.nl Ombudsman doet onderzoek naar Rotterdamse burgerinitiatieven