onderzoeksopzet beheersing bijstandsvolume

Ondanks de aantrekkende economie is het aantal mensen met een bijstandsuitkering in de gemeente Krimpen aan den IJssel in de periode 2014-2017 niet afgenomen. Daarnaast ontvangt de gemeente onvoldoende middelen van het Rijk om de totale kosten van de bijstandsuitkering te kunnen dekken. In diverse plannen van de gemeente ligt de nadruk op de versterking van de poortwachtersfunctie om de instroom in de bijstand te beperken. Ook probeert de gemeente de instroom te beperken door te voorkomen dat mensen met een WW-uitkering in de bijstand komen. Verder heeft de gemeente activiteiten ontwikkeld die de uitstroom uit de bijstand moeten bevorderen.

De rekenkamer beoogt met dit onderzoek inzicht te geven in de mate waarin de maatregelen, die de instroom in de bijstand moeten beperken of de uitstroom uit de bijstand moeten bevorderen, in de periode 2015-2018 hebben bijgedragen aan de beheersing van het bijstandsvolume en de daaraan verbonden uitkeringslasten.