onderzoeksopzet afvalbeleid

te weinig afvalscheiding in Krimpen aan den IJssel
De landelijke overheid wil dat burgers minder afval produceren en meer afval wordt hergebruikt. In 2020 moet daarom 75% van het afval gescheiden worden ingezameld. De hoeveelheid afval per inwoner per jaar moet omlaag naar 400 kilo in 2020. Ook moet er minder ongescheiden afval overblijven: maximaal 100 kilo per inwoner in 2020 en 30 kilo in 2025.

De inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel lagen in 2014 nog ver achter op deze doelstellingen. Daarom heeft de gemeenteraad een afvalbeleid vastgesteld waarmee een deel van de achterstand moet worden ingehaald. Het afvalscheidingspercentage moest omhoog van 49% in 2014 naar 70% in 2020. Het afvalbeleid mocht echter niet leiden tot een hogere afvalstoffenheffing voor de inwoners.

niet betalen per hoeveelheid restafval
Om inwoners meer afval te laten scheiden wordt groente, fruit en tuinafval en plastic, metaal en drankkartons aan huis opgehaald. Restafval moet worden weggebracht naar een ondergrondse container. De gemeenteraad heeft niet gekozen voor een afvalstoffenheffing per hoeveelheid restafval. Volgens een advies aan de gemeente is dit wel nodig om de landelijke doelen te halen.

afvalscheiding verbeterd, afvalstoffenheffing omhoog
In 2019 wordt volgens de gemeente 69 procent van het afval gescheiden ingezameld. De hoeveelheid afval per inwoner is echter nog te hoog: 586 kilo. Ook de hoeveelheid ongescheiden afval is hoger dan de doelstelling: 177 kilo.

De afvalstoffenheffing ging tussen 2015 en 2020 met 25% omhoog. De kosten van het inzamelen en verwerken van afval stegen nog sneller. Niet alle extra kosten zijn dus doorberekend aan de inwoners. Volgens de gemeenten zijn er verschillende redenen voor de kostenstijging, zoals een hogere afvalbelasting van de landelijke overheid en hogere prijzen voor het verwerken van afval.

rekenkamer onderzoekt of het afvalbeleid beter kan
De rekenkamer gaat onderzoeken of het afvalbeleid goed is uitgevoerd en de doelen worden gehaald. En of het afvalbeleid zuiniger kan. Verder zal de rekenkamer onderzoeken of de gemeenteraad goed is geïnformeerd over het afvalbeleid. Het onderzoek is klaar in de herfst van 2020.