onderzoeksopzet acquisitiebeleid

Voor Nederlandse steden zijn de aanwezige bedrijven van groot belang voor de werkgelegenheid. De werkgelegenheid ontwikkelt zich onder andere door vestiging van bedrijven uit andere landen of regio’s. Via promotie- en acquisitieactiviteiten proberen overheden bedrijven te verleiden zich in hun gemeente of regio te vestigingen.

Ook Rotterdam besteedt aandacht aan acquisitie. Verschillende organisaties zijn betrokken bij de uitvoering van de acquisitietaak. De precieze opbrengst van het Rotterdamse acquisitiebeleid is echter niet bekend. Dit is reden voor de rekenkamer het acquisitiebeleid nader te onderzoeken.

De rekenkamer beoogt met dit onderzoek inzicht te krijgen in kwaliteit van de uitvoering van het acquisitiebeleid en de mate waarin het bijdraagt aan het bereiken van gestelde doelen. In het onderzoek kijkt de rekenkamer ook naar ervaren knelpunten in het vestigingsklimaat die invloed hebben op de keuze van bedrijven zich in Rotterdam te vestigen.