onderzoeksopzet aanpak ondermijnende criminaliteit

De Rekenkamer Rotterdam start een onderzoek naar de rol van de gemeente bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. De gemeente speelt een prominente rol bij de aanpak van deze vorm van criminaliteit, die vaak wordt omschreven als de verweving van onder- en bovenwereld. Het gaat om criminelen die legale sectoren gebruiken om zwart geld wit te wassen, maar bijvoorbeeld ook om de aanwezigheid van een drugslab in een woonhuis of een ‘outlaw motorcycle gang’ die zich niks aantrekt van het gezag.

4,42 miljoen euro extra voor bestrijding ondermijning
In Rotterdam geldt de bestrijding van ondermijning sinds 2014 als beleidsprioriteit. Het huidige college continueert die aanpak en stelt jaarlijks € 4,42 mln. extra budget beschikbaar. Deze aanpak kan landelijk bovendien op veel aandacht rekenen. Zo was Rotterdam de eerste gemeente die een vergunningsplicht invoerde voor winkels of branches waar ondermijnende activiteiten plaatsvinden. In de discussie over de bevoegdheden van het openbaar bestuur is de burgemeester een veelgehoorde stem, bijvoorbeeld ten aanzien van informatiedeling rond criminele praktijken.

bevoegdheden burgemeester bestuurlijke aanpak criminaliteit
Kenmerkend is de zogeheten bestuurlijke aanpak van criminaliteit. Dit houdt in dat de burgemeester zijn bevoegdheden inzet om criminaliteit tegen te gaan of te voorkomen. Zo kan hij een ondernemer een vergunning weigeren zodra het vermoeden bestaat dat hij of zij deze zal gebruiken voor illegale activiteiten als witwassen of drugshandel. Ook kan de burgemeester een pand sluiten waar drugs worden geproduceerd of opgeslagen. De gemeente werkt daarbij intensief samen met onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Die samenwerking vindt plaats binnen het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (RIEC).

zijn de toegenomen bevoegdheden van toegevoegde waarde
De toegenomen bevoegdheden en extra inzet van de gemeente op het gebied van ondermijning roept de vraag op wat precies de toegevoegde waarde is van de gemeentelijke aanpak. De Rekenkamer Rotterdam gaat daarom onderzoeken of de gemeente een duidelijk beleid heeft, hoe de samenwerking met partners verloopt, en hoe geïnitieerde projecten in de praktijk uitpakken. Specifiek kijkt de rekenkamer naar de inzet van de bestuurlijke instrumenten die de gemeente tot haar beschikking heeft. Naar verwachting zal het onderzoek in de eerste helft van 2021 worden afgerond.